Две съновидения с образи от Псалм 8

Две съновидения с образи от Псалм 8

Въпреки че и в двата съня има включени образи от Псалм 8, те (сънищата) не са директно свързани помежду си. Тъй като те са сравнително кратки, реших да ги публикувам заедно в една статия.

Първият от тези сънища го получих преди около десет години. В него аз се намирах в нещо като планетариум, където можех да наблюдавам планетите и звездите от близо. Красотата беше несравнима. Най-странното беше, че всички те сякаш отразяваха топла червена светлина. Попитах Бог какво означава това. Отговорът Му не закъсня. Той ми каза чрез Духа Си: „Аз гледам на цялата Вселена през кръвта на Моя Син, която е винаги пред Мен!” Започнах да разсъждавам върху тези думи и различни библейски стихове дойдоха в моя ум:

„За първия певец, на гетския инструмент. Давидов псалом. Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Ти си поставил славата Си над небесата. От устата на младенците и кърмачетата приготвил си хвала да засрамиш противниците Си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под краката му – всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!” (Псалм 8)

„Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.” (1 Йоан 2:2)

„като очаквате и копнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите нажежени ще се стопят! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.” (2 Петрово 3:12-13)

Грехът на човека оскверни не само земята с нейната атмосфера, но и космоса. От трите небеса, споменати в Библията, единственото неомърсено остана това, в което се намира Царският град на Бог. Затова първите две ще трябва да бъдат очистени с огън!

Кръвта на Агнето от своя страна е омилостивение за греховете на ВСИЧКИ хора! Това не означава, че всички ще се спасят, както твърдят Универсалистите, но че на всекиго ще бъде дадена същата възможност за покаяние. Същият този стих, 1 Йоан 2:2, прави на пух и прах доктрината за „ограниченото изкупление” (учението, че Христос е е умрял само за „избраните”).

Апостол Петър ни наставлява как трябва да живеем, за да избегнем осъждане заедно с нечестивите:

„И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие, като очаквате и копнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите нажежени ще се стопят! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.” (Петрово 3:11-13)

Вторият сън го получих преди около три години. В него се намирах до нещо като самолетна писта, където наблюдавах един малък самолет, който безуспешно се опитваше да се „отлепи” от земята. В един момент обаче зърнах вътре в него моя позната, чието име означава „хваление”. Веднага след като тя се появи, самолетът излетя и започна да се издига към небето.

Почти моментално Светият Дух ми даде разбиране на съня. Самолетът беше символ на християнски живот, който е лишен от свръхестествена сила. Това е живот без духовна победа, наподобяващ до голяма степен живота на хората без Христос.

Жената, която се появи в самолета, е символ на хвалението към Бог и победата, която то може да предизвика. Хвалението е „тягата”, чрез която подчиняваме закона на греха и на смъртта на закона на Духа, Който дава живот (Римляни 8:2). Хвалението освобождава силата, която прави да „млъкне врага и отмъстителя” (Псалм 8:1-2).

„Всичко, което диша, нека хвали Господа: Хвалете Господа!” (Псалм 150:6)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в