Силата на изговореното слово 

Силата на изговореното слово 

Ако не се лъжа, беше през 2015 година, когато имах следния сън относно личност, която беше под демонична атака по онова време:

Въпросният човек се беше надвесил над дупката на една много красива, но и много отровна змия (символ на нечист дух), като се опитваше да играе с нея. Тази личност явно беше измамена и заслепена относно съществуващата опасност. Аз стоях наблизо, държейки меч (символ на Божието слово) в ръката си. В ума си разсъждавах дали да използвам меча, или не. Сънят имаше отворен финал – явно завършекът зависеше от моето решение.

След съновидението реших да използвам меча и когато впоследствие се молех за човека, чието състояние не изглеждаше да се подобрява, аз атакувах нечистия дух с думите: „Сатана, МАХНИ РЪЦЕТЕ СИ от ума на (името на човека)! Той принадлежи на Исус, а не на теб!”

Превъртаме напред до януари 2023 година… В непринуден разговор въпросната личност, без да знае съдържанието на моите молитви, сподели свой скорошен сън. В него тя е била ухапана по ръката от отровна змия, но без никакви негативни последствия. По-необичайното обаче в съня е било, че змията сякаш преди това е имала ръце, които са били отрязани. Почти моментално Святият Дух ми напомни за думите, които изговарях често срещу (символичните) ръце на нечистия дух!

Закючителни мисли
Аз получих това, което казвах 

„Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.” (Марк 11:23)

Човекът,  на когото послужих,  прие свобода, за която е отговорен.

„Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и подредена. Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение.” (Матей 12:43-45).

Ти, надявам се, беше окуражен да продължиш битката за животите, които са ти поверени и да я доведеш до победен край!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в