Ролята на „светската” държава Израел в последните дни на тази епоха

Ролята на „светската” държава Израел в последните дни на тази епоха

Гледайки днешния Израел, множества християни и дори и не малко на брой религиозни евреи се съблазняват от „светския” характер на съвременната еврейска държава. Наблюдавайки всевъзможните греховни практики, които заливат Обещаната земя, тези хора имат трудности да приемат създаването на съвременен Израел през 1948 г. като изпълнение на библейското пророчество. Това, което тези скъпи хора вероятно не разбират, е, че Святият Дух е предсказал това развитие на обстоятелствата още преди хиляди години чрез пророк Езекиил:

„Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви. Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; ще ви очистя от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли.” (Езекил 36:24-25)

Този текст показва две фази в процеса на възстановяване на Израел:

ПЪРВО, Бог ще върне евреите от цял свят обратно в земята им (възстановяването на „светската” държава).
СЛЕД ТОВА, вече установени там, Бог ще ги очисти от нечистотата им.

Имайки предвид всичко това, нека с няколко думи да се опитаме да определим духовната роля на Израел в тези последни дни:

1. Израел е циферблатът, който показва на обитателите на земята оставащото им време съобразно Божия часовник.
Сам Господ Исус в Своите предсказания свързва значителна част от събитията на последното време с успоредно съществуваща еврейска държава (Матей 24, Лука 21).

2. Израел продължава да бъде най-яркото свидетелство както за Божията доброта, така и за Неговата строгост.

3. Според пророчествата на пророк Захария Месия ще се върне в Ерусалим, който е част от еврейска държава, за да защити Своя народ от атакуващата го мултинационална коалиция (Захария 12).

4. Това събитие ще предизвика обръщане на цялата нация към Христос, „целият Израел ще бъде спасен” (Римляни 11:26-27) и ще Му служи през Милениума и през вечността!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в