Гнезда и меч

Гнезда и меч

Когато ми се налагаше да обяснявам на децата валентността, знаейки за силата на асоциативното и образното мислене, сравнявах атомите на химичните елементи с живи същества, които имат различен брой ръце, като няма вариант някоя ръка да е свободна и да не е хваната за ръката на друг химичен атом. Например състава на водата е един атом кислород, който има две „ръце”, затова, съединявайки се с водорода, който има само по една, кислородът си „хваща” два атома водород – по един за всяка „ръка”- Н2О.

По същия начин съм им обяснявала как да помнят по принцип нещата от учебния материал – да „захващат” за „ръка” новото знание за някое старо, за да се задържи по-дълго в ума му. Да сравняват, асоциират, онагледяват.

Мозъкът е подложен на непрестанен поток от информация. Както при преминаване през бурна река хората се държат на верига, за да не ги отнесе течението, така и знанието, което не свързано с друго, лесно ще бъде пометено от потока на прииждащата нова информация…

Мозъкът се състои от нервни клетки – неврони. Те „протягат” една към друга „ръце” – дендрити, а мястото им на свързване се нарича синапс. Има и вещества, които спомагат тази връзка между невроните – невромедиатори. Те спомагат за усещането на болка, удоволствие и т.н. В мозъка текат процеси на създаване на връзки между невроните и на прекратяване на някои връзки, за по-добра оптимизация на структурирането на информацията – своего рода Recycle Bin.

Когато дадена информация премине няколко пъти по междуневронните връзки и пътища, тя се „захваща” здраво в мозъка, запаметява се, лесно се припомня, както, ако често търсим едно и също нещо чрез търсачката на Гугъл, все по-лесно и бързо го намира, зарежда и показва.

За съжаление има тъмна страна на всичко това. Например наркотиците, предизвикващи силни усещания и разбълникващи химията на организма по този начин, стартират мощни процеси, чрез които играят ролята на невромедиатори. Създават се нови връзки между невроните и се затруднява изхвърлянето на спомена, желанието, зависимостта от вредната субстанция, защото всичко е захванато на „хорце” и разделянето е трудно. Всяко повторение улеснява и затвърждава (както при търсачката на Гугъл) процеса на зависимост. Така е и с всяка друга зависимост, страст. Поради силата на въздействието им, в мозъка ни се образуват множество връзки, задържащи, загнездващи грешното желание, стремеж, уязвимост спрямо даден дразнител. Не случайно използвам думи като „хоро”, „гнездо”. То е поради формата им на непрекъснатата окръжност. Същата като тази на кулата, на крепостта – обла, без процепи, трудно превземаема. Навярно именно за тези хорца, гнезда, крепости се говори в следния цитат:

„Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне КРЕПОСТИ. Понеже събаряме ПОМИСЛИ и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки РАЗУМ да се покорява на Христос.” (2 Кор. 10:4 – 5)

Но кои са тези оръжия, които могат да се използват в такава деликатна сфера като човешкия мозък, където най-великите невролози и психиатри признават, че все още не могат да узнаят, камо ли да контролират всички функции и механизми?

Става дума за нещо супер прецизно, по-добро и от най-добрия скалпел или какъвто и да е друг инструмент, свързан с медицината, с неврохирургията, по-добър от най- модерния скенер…

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.” (Евреи 4:12)

Като скенер издирва, диагностицира; като меч разделя, къса връзките на загнездилите се, вкопчилите се в ума ни неправилни мисли, чувства, желания, крепости на демоните.

Копнеем ли за свобода? Нека четем словото на Бог – то е думи на живот, не е просто обикновен текст, но е заредено със силата на Святия, то е светлина, концентрирана светлина, лазер, лазерен скалпел, който ни освобождава от веригите и затворите ни, които никой човек, дори самите ние, не можем да разчупим, да отключим.

А ако сме свободни, нека не спираме да четем, защото това, което по-горе не казах, е, че например наркотиците не само създават нови връзки между невроните, но могат и да разрушават…

„Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.” (1 Кор. 10:12)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в