Глупостта на един мъдър цар и настоящият избор пред България

Глупостта на един мъдър цар и настоящият избор пред България

 „Страхът от Господа е начало на мъдростта; но безумните презират мъдростта и поуката.” (Пр. 1:7)

Цар Йосия е един от добрите царе в историята на Израел (4 Царе 22, 23; 2 Летописи 34, 35). Страхът му от Бога е мотивацията зад мъдростта му и ревността му да върши това, което е правилно в очите на Господ. Той е толкова забележителна фигура в историята на Израел, че дори раждането му е пророкувано около 300 години преди да се случи (3 Царе 13:1-3)

Йосия се справя по радикален начин с идолопоклонството в царството си и води народа си в поклонение на единствения истински Бог. Съобразно всички стандарти той е мощен реформатор и  ревностен Будител.

Въпреки непорочното му ходене пред Бог, кончината му е, меко казано, нелепа.

А след всичко това, когато Йосия беше наредил Божия дом, египетският цар Нехао излезе, за да воюва против Кархемис при реката Ефрат; и Йосия излезе против него. А Нехао прати посланици до него да кажат: Какво има между мене и тебе, царю Юдейски? Не ида днес против теб, а против дома, с който имам война, и Бог ми е заповядал да побързам; отдалечи се от Бога, Който е с мене, да не би да те изтреби. Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, а се приготви да воюва против него и не послуша думите на Нехао, които бяха от Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон. Стрелците улучиха цар Йосия; и царят каза на слугите си: Извадете ме оттук, защото съм тежко ранен. И така, слугите му го извадиха от колесницата, качиха го на втората му колесница и го докараха в Йерусалим; той умря и беше погребан в гробищата на бащите си. И цяла Юдея и Йерусалим жалееха за Йосия. Също и Йеремия плака за Йосия; и всички певци и певици до днес напомнят за Йосия в плачовете си, които и направиха това обичай в Израил; и ето, те са записани в Плача.” (2 Летописи 35:20-25)

В момента България е изправена пред подобен казус – да се намеси в ЧУЖД военен конфликт или да остане неутрална. Понастоящем страната ни върши добра, а евангелските църкви – изключителна работа по предоставяне на хуманитарна помощ за страдащото население на Украйна. Предоставянето на военна помощ обаче би съставлявало съвсем друг казус, а именно НЕГЛАСНО обявяване на война на руската империя. Ненамесата в чуждия конфликт не е въпрос на страх или пацифизъм, а на здравословен библейски прагматизъм.

„Минувачът, който се дразни от чужда разпра, е като онзи, който хваща куче за ушите.” (Пр. 26:17)

Цар Йосия научи урока по трудния начин. По кой начин ще го научим ние?


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в