Добрата битка на вярата – победа над болката

Неведнъж в моя живот е трябвало да участвам в „добрата битка на вярата” по отношение на моето здраве и да устоявам в победата, за която Исус плати със Своите рани. Ще спомена съвсем накратко някои от тези конфликти.

На два пъти в Америка, през 2002 и 2012 г., бях атакуван с жестока болка в коленете. На моменти тя беше толкова силна, че едва можех да ходя.

През 1999 г., докато живеех в Германия, пък развих някакво образувание на опашната кост, което причиняваше болка до такава степен, че не можех да седя, а трябваше или да стоя прав, или да лежа.

Във всяка една от тези ситуации аз избрах да вярвам за директно изцеление от Бог за моето тяло, без да прибягвам до медицинската професия за помощ (по никакъв начин не казвам, че е грешно да търсиш лекарска помощ; въпросът е на личен избор). В някои от случаите битката продължи седмици, в други – месеци, но във всеки един от тях победата беше пълна и безапелационна! Слава да бъде на Името на Исус!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.