Изцеление на режеща болка във врата

Сутринта на 30/3/2019 дванадесетгодишният ми син се събуди с режеща болка във врата. Тя беше толкова силна, че Рафаел (чието име означава „Бог, Който изцелява”) буквално пищеше, като същевременно и призоваваше Бог за помощ. Никога не бях виждал сина си в подобна агония!

Веднага се обадих на един познат пастор, използван мощно от Бог в областта на изцелението, за да се съгласи с мен за бърза победа. Той обаче не беше на разположение в онзи момент и аз му оставих съобщение да ми звънне обратно.

Хванах Рафаел за ръката и заповядах на болката да напусне в Името на Исус. За по-малко от час тя намаля с около 80 процента! Тогава пасторът ми се обади и ние в съгласие упражнихме духовния си авторитет върху остатъка от болката и сковаването във врата, които изчезнаха напълно в следващите два дни.

На Бог да бъде славата!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.