Изцеление на рядка форма на рак

През 2012 г., за почти цяла година бях част от тим, който провеждаше седмични изцелителни събрания в една църква, намираща се в покрайнините на Атланта. На една от службите дойде жена от Мексико, която въпреки че живееше в САЩ, не говореше английски. Нейният брат, който ѝ превеждаше, сподели, че тя е била диагностицирана с някаква много рядка форма на рак. От изражението на лицето ѝ можеше да се види, че тя изпитва сериозна болка.

Заедно с още един служител положихме ръцете си върху жената, като взехме авторитет върху духа на смърт и проклехме рака в Името на Исус.

Две или три години по-късно срещнах господина от Мексико отново. Бях радостен да разбера, че сестра му беше получила изцеление и се радваше на живота си.

Слава на Бог за Неговата изцелителна милост!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.