Освобождение от демоничен тормоз

В едно от предишните свидетелства споменах за серията от седмични изцелителни събрания, в които участвах през 2012 година, в църква, намираща се в покрайнините на Атланта. Божият Дух не само изцеляваше болните, но също така освобождаваше хора и под други форми на демонично влияние.

Една афроамериканка свидетелства за получено освобождение след години на сатанинско робство. Въпреки дългогодишното ѝ членство в харизматична църква, тя е била жертва на постоянен директен демоничен тормоз. Тормозът се изразявал не само в непрестанна преса срещу нейния ум, но на моменти преминавал и във физическо насилие. Ако си спомням правилно детайлите, на периоди демоните са я блъскали и хвърляли из стаята ѝ.

Докато седяла обаче в едно от събранията ми и слушала Словото, изведнъж демоничния хомот бил разчупен и тя получила моментално освобождение! Аз научих за случилото се няколко седмици по-късно, когато тази скъпоценна сестра сподели свидетелството си, радваща се на новооткритата свобода в Христос.


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.