Бог, който ни показва идните неща

На 12-ти юли 2019 г. по време на общата молитва на църквата ни в Кенесау, Джорджия, бях подбуден от Святия Дух да споделя следното послание (публикувам съкратен вариант) с присъстващите:

„Въпрос на ДНИ е преди да станем свидетели на падането на някои популярни служители. Това ще бъде резултат от разтърсването, през което Църквата в Америка преминава. Ако стоим в подножието на Кръста, ние ще бъдем запазени”.

Точно две седмици по-късно, на 26-ти юли, Джошуа Харис, много популярен автор и служител, заяви, че вече не е християнин. (Интересното е, че за известен период в миналото той е бил пастор на един от пасторите на църквата, в която освободих пророческите думи.) Последваха и други сходни примери на отпадане от вярата на видни имена в християнския свят.

Защо споделям всичко това? Първо, за да прославя верността на Бог, Който ни е обещал, че Святият Му Дух, ще ни покаже „идните неща” (Йоан 16:13). И второ, за да те окуража, че каквото и да се случва на земята, за нас има място на сигурност – в подножието на Кръста!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.