Божието действие през поколенията

Както от Библията, така и от историята на човечеството можем да видим, че понякога определени мечти или желания, поставени от Бог в сърцата на хората от дадено поколение, биват изпълнени от техните наследници. Цар Давид имаше в сърцето си да построи храм за Всевишния, синът му Соломон обаче беше този, който осъществи видението. Разбира се, Господ Исус – явяващ се Давидов наследник по естествено родословие, изпълни Божията висша цел в това отношение – направи вярващите в Него храм на Святия Дух, като заличи греховете им чрез скъпоценната Си кръв.

Аз помня ясно времето и мястото, когато реших да „положа на олтара” определен стремеж, който имах. Това се случи през един пролетен ден на 1991 година в София в парка, който днес носи името „Борисова градина”. По онова време бях студент по право в Софийския университет, но тъй като голямата ми мечта беше да правя филми, бях се посветил на себеобучение в областта на киното. Бог обаче имаше различен план за живота ми. Комунистическият режим в България беше паднал наскоро и аз бях дал живота си на Господ Исус Христос малко след това. Въпреки че още бях много млад християнин, осъзнавах нуждата от работници на „Господната нива” в страната, чух призива към служение и реших да откликна на него. Едно от първите неща, които трябваше да направя в това отношение, беше да предам всичките си стремежи и амбиции на Господаря на жътвата. Това включваше и желанието ми да търся реализация в областта на кинематографията. Интересното беше, че след като предадох това желание в ръката на Бог, отказвайки да преследвам такава кариера, имах усещането, че ще бъда свидетел на възкресенската Му сила в тази област.

В онзи момент нямаше как да знам, че точно двайсет години по-късно моят първороден син Йоел ще реши още в детска възраст да се посвети на киното и в частност на актьорската професия. С естествения си ум нямаше как да предвидя, че през 2001 година моето бъдещо семейство ще се установи в американския щат Джорджия, който ще се превърне в световен лидер на филмовите продукции. Бог е верен!

В момента на писането на това свидетелство Йоел се намира в Лос Анджелис за заснемане на филм, в който той изпълнява главната роля. Както Соломон, той изпълнява мечта, която неговият баща първо имаше в сърцето си. Молитвата ми за него обаче е да надмине Соломон по отношение на характера, за да може да навигира успешно в понякога опасните води на филмовата индустрия!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.