Последната тръба

В ранните часове на 8 октомври 2018 година имах едно от най-необичайните преживявания в живота си. Около 2-3 часа, след като легнах да спя, бях събуден от ясен и силен тръбен звук, наподобяващ този издаван от рог или тромпет. Събудих се, но всичко около мен беше спокойно и тихо. Тогава осъзнах, че звукът не беше дошъл от този свят, а имаше духовен произход. Проверих мобилния си телефон за часа и видях, че на дисплея имаше интересна комбинация от цифри – 1:11.

Аз съм много внимателен да не търся духовно значение във всяко материално обстоятелството. В случая обаче връзката между духовния свят (откъдето дойде тръбният звук) и естествения свят (представен чрез измерението на времето) беше очевидна! Не мисля, че и тълкуването на посланието е особено сложно:

Не след дълго ще чуем това, което Библията нарича „последната тръба” (1 Коринтяни 15:52, 1 Солунци 4:15) и което описва завръщането на Господ Исус и събиране на християните при Него (Грабването, Първото възкресение, Възкресението на праведните). Това събиране ще бъде последвано от установяването на хилядагодишното Христово царство на земята, което ще бъде едно ново начало за планетата. Вярвам, че трите единици в 1:11 символизират точно това ново начало.

След като по-късно същия ден споделих това си преживяване в социалните медии, с мен контактува мой познат – солиден вярващ от Англия, който ми разказа как около три седмици по-рано майка му била събудена от подобен тръбен звук в 4 часа сутринта.

Исус се връща скоро! Бъди готов!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.