Бог ще спаси семейството ти!

23-ти август е дата, на която в различни години мои близки (баба ми по майчина линия и леля ми, сестрата на баща ми) напуснаха този свят. В различни моменти преди тяхната кончина аз имах привилегията да споделя Евангелието с тях и да ги водя в спасителна молитва на покаяние. Също така през годините имах възможността да представя Господ Исус Христос и на други мои родственици, понякога почти непосредствено преди преминаването им във вечността.

Няколко дни преди Великден, 1997 година, баба ми по бащина линия, която беше 86-годишна, падна и се нарани много лошо. Аз знаех, че времето ѝ на тази земя е към края си и затова исках да съм сигурен, че тя е в мир с Бог. Една вечер, седейки до леглото ѝ, аз ѝ представих Божия план за спасение и я водих в молитва на покаяние. Тогава тя сподели с мен нещо интересно – за известен период в младостта им, те с дядо ми посещавали евангелска църква в Лом.  Не я попитах защо са престанали да го правят (предполагам, че пресата на комунистическия режим е била решаващ фактор). Това обаче ми даде надежда и за вечната съдба на дядо ми – аз не бях до него, когато той почина.

Няколко дни по-късно отидох в стаята си, решен да се моля (от дистанция), докато баба ми не получи пълно физическо изцеление и възстановяване. Когато обаче започнах, славата на възкръсналия Господ изведнъж изпълни помещението и аз знаех, че баба ми, която се казваше Спаска, е избрала да отиде и да бъде със своя Спасител! Не след дълго дойде обаждането, че тя е починала.

Също така имам жив спомен от последните дни на дядо ми по майчина линия. Аз бях неспасен тийнейджър, когато лекарите го изпратиха в къщи като безнадежден случай на бързоразвиващ се рак. При едно от посещенията в стаята му го чух да моли Бог за прощение на греховете му. Аз бях изненадан да чуя такива думи от член на комунистическата партия, но сега разбирам, че Святият Дух ми позволи да видя всичко това дори когато още не Го познавах. Бог извършваше делото Си на спасение в семейството ми дълго преди да Го срещна, пронизвайки със светлината Си тъмните времена на комунизма! Уверен съм, че Той е Верен да доведе до край това, което е започнал.

Той иска да направи същото и за теб. Само вярвай!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.