Местна Църква

След като приемем Христос за наш личен Господ и Спасител, ние се новораждаме и ставаме част от Божието семейство. Ние се свързваме с Бог, но също така и с другите християни, които стават наши братя и сестри във вярата.

Вярващите по целия свят сформират Вселенската църква, която Библията също нарича Христово тяло (1 Коринтяни 12:12, Римляни 12:4,5). Вселенската църква се състои от множество събрания на вярващи по цялата земя, всяко от които наричаме „местна църква“.

Библията нарича местната църква „Божий дом“ и „стълб и опора на истината“ (1 Тимотей 3:15).

Божий дом

От названието „Божий дом“ разбираме, че местната църква е мястото, където Бог обитава „както у дома си“. Бог е всеприсъстващ, но в събранието на местната църква Той е добре дошъл. Събранията на местната църква са в Негово име, а Исус обещава, че когато хора се събират в Негово име, Той е посред тях (Матей 18:20).

Бог присъства по специален начин в събранието на местната църква също така поради хвалението – песни, които величаят и възхваляват Бога. Библията казва, че Бог обитава в нашата хвала (Псалми 22:3).

Най-основната цел на християнския живот е изграждане на лично взаимоотношение с Бога, затова ежедневното общуване със Святия Дух е от изключителна важност. Преживявайки Святия Дух – Неговата личност, Неговата същност, Неговото присъствие – ние опознаваме Бог. Докосвайки се до присъствието на Бог, ние също така получаваме от Неговата пълнота – пълнота от снабдяване, изцеление, безгранична любов и приемане.

Стълб и опора на истината

Названието „Стълб и опора на истината“ показва, че местната църква е също така събрание, където се вярва, пази и проповядва истината, която е Божието писано слово – Библията.

Църквата е стълб и опора на истината и защото вярва, пази и проповядва основните доктрини на християнската вяра, най-общо описани в апостолското кредо:

Вярвам в Бог, всемогъщия Отец, създателя на небето и земята.
Вярвам в Исус Христос, Неговия единороден Син, нашия Господ,
Който беше заченат от Святия Дух и роден от девицата Мария,
Който пострада при Пилат Понтийски, бе разпнат, умря и бе погребан.
Той слезе в ада.
На третия ден Той възкръсна от мъртвите.
Възнесе се на небето и седна отдясно на Бог Отец,
откъдето ще се върне отново да съди живите и мъртвите.
Аз вярвам в Святия Дух, в Святата вселенска църква,
в общението на светиите, в прощението на греховете,
във възкресението на тялото и във вечния живот. Амин!

Когато посещаваме местната църква, ние изграждаме нашата вяра според истината. Учители, проповедници и други служители в местните църкви имат грижата и отговорността да поучават събранието според Божието Слово.

Място, където да ни се служи и където да служим

Както едно новородено бебе има нужда от постоянна грижа, така новоповярвалият християнин има нужда от подкрепа в началото на своята вяра, за да укрепне и да достигне до зрялост. Служители в местните църкви са готови да показват грижа и любов към новите вярващи, да отговарят на техните въпроси и да им помагат в началните стъпки на тяхната християнска вяра.

Местната църква също така е място, където можем да служим на Бог и на другите. Всеки има духовни дарби и таланти, които Бог е вложил в него. Някои имат музикални дарби, други са хора на естетиката и изкуството, някои имат пророчески дарби, други изцелителни дарби, други умеят да работят с деца… Когато сме част от местна църква, ние можем да служим с дарбите, които Бог ни е дал.

Ето списък с местни църкви в градовете в България, където можете да намерите среда за растеж. Насърчаваме ви да посетите няколко църкви, да сравните и да се молите Бог да ви покаже правилното място за вас.

Семчиново

Евангелска Петдесятна Църква Бургас

неделя 10:00; 18:00
вторник 18:00 
сряда 16:00
четвъртък 18:00
събота 18:30 

 

Християнски Център Благовестие

https://www.facebook.com/Blagovestie/

ул. Сливница №36, Бургас 8000

неделя 10:00; четвъртък 18:30

ЕПЦ Варна

https://www.facebook.com/epcvarna/

бул. Сливница 48

неделя 10:00; четвъртък 18:30

ЕПЦ Гълъбово

ул. Васил Априлов 1А

четвъртък 18.30

събота 19.00

неделя 10.00; 18.00

ЕПЦ Стралджа

Община Стралджа, ул „Първи Май“ 4

сряда 18:00, неделя 10:00

Църква Пробуждане

https://www.facebook.com/awakening.bg/

 

неделя: 16:45

сряда: 19:00

ул. Васил Друмев 37

 

Църква Живот в Божието Царство

ул. Г. Вашингтон 12

неделя 11:00 ч.

 

Църква Зое

София Лайв Клуб, подлеза на НДК

неделя 11:00 ч.

 

Християнски Център София

Люлин, арх. “Георги Ненов” 27

неделя 11:00; сряда 19:00 

 

Църква Приятели 

бул. „Христо Ботев“ №71

неделя 10:30

 

Първа Евангелска Петдесятна Църква

https://www.facebook.com/epc1sofia/ 

Първа Евангелска Петдесятна Църква – гр. София

ул. Бачо Киро, 21

вторник – 18:00ч.
четвъртък – 18:00ч.
събота – 18:00ч.(младежи)
неделя – 10:00ч. и 18:00ч.

 

Църква Дав

ул. Веслец 26

неделя 10:00

 

ХЦ Сион

неделя – 10.00 ч.

ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 11

комплекс “Антон Страшимиров”

zion_sofia@yahoo.com

Божия Църква – Силистра

бившето кино “Москва” в центъра

неделя 10:30

Апостолски Християнски Център Живот в Слава

ул. Мусала 26, вх. А

неделя: 10:30

 

Българска Божия Църква “Възраждане”

ул. П. Парчевич №26,

неделя: 10:00

сряда: 18:00

Християнска Църква Реформация

бул. „Стефан Стамболов“ 8

неделя 10:00

 

ЕПЦ “Извор на Живот”

сряда   18:00ч.
неделя   10:00ч.

Християнски Център Спасение

ул. Победа 106

неделя, вторник и чевъртък 17:00

ЕПЦ Блага Вест

Симеон Велики 75

сряда и петък – 18:00 ч.
неделя – 10:00 ч.
Младежко събиране:
събота – 17:30 ч.
Неделно училище:
неделя – 10:00 ч.

 

Християнски Център

Неделя 10:30 ч. – пл. Освобождение 1 (до Централна поща, близо до Хотел Мадара)

Понеделник 18:00 ч. – кв. Витоша, ул. Стара Планина №47

Сряда 18:30 ч. – пл. Освобождение 1 (до Централна поща, близо до Хотел Мадара)

Четвъртък от 17:00 ч. – кв. Витоша, ул. Стара Планина №47,

email: pastorvesko@gmail.com; christiancenter.sh@gmail.com

https://www.facebook.com/obc.shumen

https://www.youtube.com/channel/UCCytP3xulk0eDz4awttT2Qg

ЕПЦ Ветил

неделя 10:00

сряда и петък 18:30

ул. “Шести Септември” 30