Коя е „правата вяра“? (10) – „Блажени скърбящите…“

Коя е „правата вяра“? (10) – „Блажени скърбящите...“

В предната част разгледахме първото блаженство от Проповедта на планината. В тази част ще обърнем внимание на второто:

„Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.“ (Матей 5:4)

Ходещите в правата вяра са хора, които скърбят, не само поради своята духовна нищета, но поради естеството на земния живот като цяло, защото той е живот в тялото, отделен от Христос. Исус предсказва, че учениците ще скърбят по Него, младоженеца, когато Той е взет от тях (Матей 9:15Лука 5:35). Относно земния си живот апостол Павел споделя:

„…за мене да живея е Христос, а да умра – придобивка. …имам желание да си отида и да бъда с Христос, което би било много по-добре…“ (Филипяни 1:21, 23).

Само човек, който скърби за пълноценен живот с Бога, е способен да „намрази… собствения си живот“ на тази земя и така да бъде истински Христов ученик (Лука 14:26Йоан 12:25).

 В следващата част ще разгледаме третото блаженство от проповедта на Господа.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в