Медицината: благословение, превърнало се в идол

Медицината: благословение, превърнало се в идол
от

„Ако Господ не съгради домa, напразно се трудят зидарите”.

Прочитайки този стих от Псалм 127, изведнъж разбрах, че медицината се е превърнала в един от боговете на съвременното общество, включително и за много християни, искрено обичащи небесния си Баща. Повод за тези мисли ми даде професията ми. Рехабилитатор съм по Божия промисъл. Всеки знае, че счупена кост, ако е „разместена”, се „намества” чрез операция или ръчно от ортопеда, и след това тя сама си образува „калус” – трупа костно вещество върху счупеното. По подобен начин при прекъснат нерв се зашива обвивката му и се чака той да си прорастне – около 1 мм на 24 часа. На база тази информация можем да кажем „ако Господ не възстанови тялото, напразно се труди лекарят”.

Но най-обобщаващо за всичко, казано дотук, е Йов 33:4:  „Духът Божий ме е създал и диханието на Всемогъщия ме оживотворява”, защото „…вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.” (Битие 2:7).

Като  допълнение:

„Ако Той прилепи сърцето Си само към Себе Си и оттегли към Себе Си Духа Си и диханието Си, то ще издъхне заедно всяка плът и човекът ще се върне пак в пръстта.” (Йов 34:14)

И тук е редно да се попитаме, всеки сам себе си – когато ме обремени здравословен проблем, гледаме ли към Бога като този, Който ще се погрижи за нас? Разбира се, Той определя как ще дойде изцелението – направо от Него или ще използва лекар. Във великата Си милост ни е дал медицината като способ, чрез който падното човечество да намира облекчение от последиците на греха, сред които са болестите. Бедата е там, че сме забравили Онзи, Който ни е направил – и нас, и цялата вселена – и не виждаме Неговата ръка на промисъл и грижа зад науката, респ. медицината, а виждаме само нея и съответно вместо да е средство в ръцете на Бог, гледаме нея като на източник. Така нещо добро, което Бог е благоволил да достигне до нас, за мнозина се е превърнало в идол.

Смятам, че Господ използва настоящата пандемия, за да срине този идол, който човечеството си е издигнало, и да ни напомни, че Той е Бог, а не медицината, която е дал на хората.

Но как ние, неговите хора, които се наричаме с Неговото име, ще разчитаме на мощната Му Бащинска ръка, ако живеем СЪЗНАТЕЛНО в непокорство, тоест в грях? В това число влиза и плътското, управлявано от нашата необновена душа, християнство – „защото, ако живеете плътски, ще умрете” (Римляни 8:13).

Решението? Пълно, безусловно предаване на Святия Дух! Той „ще ви упътва на ВСЯКА истина” (Йоан 16:13), защото, „които са управлявани от Божия Дух, те са Божии синове” (Римляни 8:14).

Няма измъкване, братя и сестри, искаме ли Го – плътта ни трябва да мре. Хубавото е, че не сме сами в тая битка – Баща ни ВИНАГИ е до нас. А дали сме и ще бъдем Негови синове и дъщери, всеки трябва да реши сам за себе си!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в