Можем ли да чуваме Божия глас

Можем ли да чуваме Божия глас
от

Бих искал да споделя с братята и сестрите си в Господа моите виждания и опитности относно чуването на Божия глас, а също и как да го разпознаем сред толкова много гласове (1 Коринтяни 14:10).

Според мен тези два въпроса са и ще бъдат винаги актуални за нас – от деня на спасението ни до последния ни ден на тая земя… Любима лъжа на дявола е, че не можеш да чуеш Божия глас. Тази мисъл винаги идва в първо лице, единствено число, сякаш е наша. Но нашият Господ е казал друго: „… и овцете Го следват, защото познават гласа Му“ (Йоан 10:1-5, 14-16). Нещо повече – Той обещава, че ще Го чуем (Йоан 10:16б).

Важното е какво вярваме, защото цялото ни ходене с Господа се основава на вярата ни в Него! Вярваме ли, че съвършеният ни Родител знае как да разговаря с децата Си и знае какво, кога и как да чуем? Често не получаваме веднага отговори на въпросите ни, защото Баща иска да ни научи да Му вярваме. Това е същото, както когато малкото дете попита баща си за нещо и той му каже да е спокойно и че ще има грижата. Малкият човек спира да се притеснява – тати ще оправи всичко (Матей 18:3-4).

Неведнъж съм се улавял, че искам незабавен отговор от Него, за да знам и тогава да съм спокоен – добре скритото неверие излизаше наяве! А станем ли нервни, когато нещата не са под наш контрол, със сигурност имаме проблем с неверие. Често така носим товари, които Бог не иска да носим, и се чудим защо толкова се уморяваме. А Господ иска да ни научи как да живеем в почивката на вярата.

Другият не по-малко важен въпрос – „Как да разпозная гласа Му?“, също изисква вяра в Словото Му. За съжаление има християни, които отхвърлят духовни реалности – например, че съществуват религиозни, измамителни духове (Еремия 28, 3 Царе 22:5-35, Деяния 16:16-18, 1 Тимотей 4:1, 2 Петрово 2:1). Наш брат в Господа бил отведен от Него в духовното измерение, където му било дадено да вижда така, както ние виждаме в материалния свят. Силно впечатление му направило, че в сатанинското царство най-интелигентни и способни били религиозните демони, защото те трябва да наподобят Божият глас! В Матей 4:11 се вижда, че най-силната атака на дявола срещу Господ Исус Христос беше чрез религиозна измама: първо се опита да посее съмнение – ,,Ако си…“. Когато Исус му отговори със Слово, следващата атака беше чрез Словото (Матей 4:6): „… защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за тебе…“ Нека да обърнем внимание какво му отговори Бог – „Писано е ОЩЕ…“! С тази малка думичка Исус му каза: „Има и друго Слово, не се опитвай да направиш доктрина от един стих, знам те кой си!“

Точно това прави религиозният дух – цитира стих, дори доктрина ще изфабрикува от него, но не може ДА ВЗЕМЕ СЛОВО ОТ РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ НА БИБЛИЯТА И ДА СГЛОБИ ЖИВА КАРТИНА ПРЕД ДУХОВНИТЕ НИ ОЧИ, КАРТИНА, КОЯТО НЕЖНО ДА ГРАБНЕ СЪРЦЕТО НИ И ДА ОСВЕТИ ПЪТЯ НИ, защото това е възможно само за Святия Дух! Слава на Господа!

След като не успя с най-добрата си лъжа, отчаян, врагът на Бог и на хората Му се разкри: „… да ми се поклониш.“ Той се показа явно.

Дяволът не може да ни говори с тази нежна, неусетно завладяваща цялото ни същество, настойчивост, с която нашият небесен Баща ни говори! Когато ни говори религиозен дух, има една характерна прикрита грубост, едно малко рязко дръпване на вниманието ни: „… а подир чужд човек няма да следват, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите“ (Йоан 10:5). Слава на Господа!

С времето разбрах, че ако не съм чул и разбрал Баща си, Той знае, че не съм Го чул, и ще се погрижи да чуя каквото трябва, когато трябва, по начина, който Той – не аз! – реши. Всичко, което Бог иска от децата Си, е да бъдат ежедневно с Него и да са Му покорни! Така че нека да вършим това, което сме чули, разбрали и видели от небесния ни Отец, защото така ще Го радваме и само ще спечелим от това – и лично, и като Тяло Христово!

И колкото и да ни е трудно понякога, нека не забравяме, че нашият Баща е на наше разположение с цялата благодат, която има за нас! Слава на името Му!

Благословени да сме в Господа!

Сподели в