Не играй по свирката на дявола

Не играй по свирката на дявола
от

Всеки, които расте в Бог и ходи в пътя на призива си, преживява атаки от дявола. Често усещането е, че всяка стъпка в правилната посока за нас е съпроводена от удар в някоя област от живота ни. Тъкмо сме започнали да схващаме дадено откровение, което ще ни придвижи по-напред, и идва проблем в работата. Тъкмо сме приели мъдрост от Словото за дадена сфера от живота ни и сме започнали да я прилагаме, и децата се разболяват. Тъкмо Бог ни е дал сън, в който ни посочва следващата стъпка в пътя на призива ни, и идва атака срещу семейството ни…

Какво правим в такива ситуации? Започваме да решаваме проблема, който е изникнал – да се молим за него, да инвестираме усилия в разрешаването му. Накрая проблемът е разрешен. Но какво се е случило с нас? Забравили сме нещото, което тъкмо бяхме напипали – онова ключово слово, откровението за следващата стъпка напред.

С първите стъпки, които направих в пътя на призива ми, дойде огромна атака срещу семейството ми. Започнах да се моля усърдно срещу атаката – за разрешаване на проблема. Бях уверена, че правя правилното нещо! Но същата вечер сънувах сън, в който Бог просто продължи да ми разкрива призива ми. Събудих се и Го попитах: „Господи, защо продължаваш да ми говориш за призива ми? Защо не ми дадеш молитвена стратегия за атаката срещу дома ми?“ Той ми отвърна с много сериозен тон: „Някога казвал ли съм ти да реагираш на дявола?“ Тогава поисках прошка от Бог за всичките случаи, когато съм оставяла Неговото водителство, за да се „справя“ с атаките, които идват към мен. Насилих се и отвърнах погледа си от проблема. Насочих ума си върху нещата, които Бог искаше да ми каже за конкретното време. До края на деня семейният проблем беше решен – сякаш „от само себе си“.

Бог има план и график, които следва. Той не се съобразява с нещата, които дяволът върши. Когато ние живеем, реагирайки на делата на дявола, тогава вместо да бъдем водени от Божия глас, сме водени от врага. Разбира се, не го правим съзнателно, но дяволът не се интересува дали го следваме съзнателно или не – той се интересува от това да се върши волята му.

Бог обаче иска да Го следваме съзнателно – да бъдем Негови поклонници с дух и истина. Така всеки път, когато врагът ни атакува, можем да вземем решение – да реагираме на атаката или да продължим в нещата, които Бог има за нас. Ако продължим в призива ни да строим Божия дом, Бог ще се ангажира с опазването и изграждането на нашия дом по начин, по който ние никога не бихме могли!

Сподели в