Обичаш ли Бога? (1) – Увод

Обичаш ли Бога? (1) - Увод

Повечето вярващи биха се учудили от този въпрос. „Нима може християнин да не обича Бога, след като Бог го е избавил от греха и от ада?“ Съгласна съм, че не е възможно човек, който е преживял новорождението и е преминал от смърт в живот, от тъмнина към светлина, от робството на греха и дявола към свободата в послушанието на Господ Исус, да не е изпълнен с чувства на благодарност, привързаност и страстен копнеж за близост с Този, Който така ни е обикнал. Това отношение към Бога е правилно и несъмнено радва Божието сърце. Когато обаче говорим за любовта към Бога, ние трябва да използваме библейското разбиране за нея, a спрямо него далеч не можем да кажем, че любовта към Бога е нещо естествено и свойствено за всички християни.

Библейската любов към Бога е заповед, именно защото тя не идва като естествен продукт на спасението, а е нещо, на което се учим и в което израстваме спрямо растежа ни в познание на Бога и желанието ни да вършим волята Му. Когато изследваме Новозаветните писания, не можем да игнорираме пряката връзка между любовта към Бога и любовта към ближния. Когато Го питат относно най-важната заповед от закона, Господ Исус отговаря така:

„Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.“ (Матей 22:37-40)

Фактът, че Господ добавя втората заповед, въпреки че в този пасаж законникът Го пита само за „най-голямата“, показва, че двете заповеди са неизменно свързани помежду си. Пренебрегването на връзката между заповедите е първият капан, в който можем да попаднем, когато поемем по пътя на библейската любов към Бога. Именно това е предметът на следващата част от настоящето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в