Числото 12 в Евангелието от Лука

Числото 12 в Евангелието от Лука

Числата и цифрите имат значение за Бог. Неслучайно дори една от книгите в Петокнижието е наречена „Числа”. Не става въпрос за някакви езотерични числови значения, намиращи се в нумерологията и в Кабала, а за градивни елементи, използвани от Бог както при Сътворението на световете,  така и при Изкуплението на човека чрез вяра в жертвата на Господ Исус Христос.

В Библията числото 12 обикновено се употребява във връзка с различни аспекти на властта, управлението и организацията (12-те племена на Израел, 12-те апостоли на Агнето и други). Очевидно, запознат с този модел, евангелистът Лука (макар и неевреин) го третира от много интересен ъгъл. Без да претендирам за някакво дълбоко богословско откровение, искам да споделя някои свои наблюдения в тази насока, които имат потенциала да благословят читателя.

В третата глава от евангелието, носещо неговото име, Лука описва епизод от живота на Исус, когато Той е на 12 години (това всъщност е и единственият библейски текст, съдържащ информация за Господ между завръщането на Святото семейство от Египет и кръщението, извършено от Йоан Предтеча).

По-късно Лука също описва избирането на 12-те апостола.

Нещата обаче стават особено интересни в осмата глава… По пътя към къщата на Яир, където 12-годишно момиче се нуждае от изцелителната Му сила, Исус е докоснат от жена, имала кръвотечение за 12 години. 12 години на мизерия и страдание са заличени в един миг! Моето предложение е, че може би Бог трябваше да стимулира вярата на Яир, демонстрирайки пълното Си господство над портите на ада, една от които е болестта (може само да спекулираме, че подобно на Небето, адът също има 12 порти).

Храна за размисъл!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в