АБВ на тълкуването на сънища (част 1-ва)

АБВ на тълкуването на сънища (част 1-ва)

„Кил“…

Владеещите английски език сигурно веднага биха си превели тази дума като „убивам“.

Хората, имащи афинитет към техниката, биха я свързали с важен елемент от конструкцията на мореплавателни или въздухоплавателни съдове.

Моята първа асоциацията обаче би била с германския град Кил, където се роди първият ми син.

Една дума, предизвикваща множество възприятия, базирани на индивидуалния човешки опит. Един образ (всяка дума носи в себе си образ) с цветове от целия спектър на човешкото съществуване.

За да разберем значение на думата във всеки отделен случай, или трябва да я погледнем в цялостния контекст, или да потърсим помощта на този, който я употребява. Няма правило, което да ограничава употребата й до едно единствено значение.

Така е и при тълкуването на сънищата, които Святият Дух ни дава. Единственото правило е, че няма правила (освен аксиомата, че посланието в съня не може да противоречи на библейските истини). Има определени модели, които можем да извлечем от различните случаи на библейски герои, имащи духовни сънища, но да ги характеризираме като правила, би било пресилено. Затова съновниците и „курсовете“ за тълкуване на сънища нямат особена стойност. По-долу ще спомена някои от тези модели.

Трябва да разберем, че не всеки сън, който имаме, идва от Бог. Има още два възможни източника – нашата плът и демоничния свят. Колкото повече растем в познанието на Христос, толкова повече ще развиваме способността да разпознаваме откъде идва даденият сън (Евреи 5:14).

Сънищата, които идват от Бог, са в унисон със свидетелството на Святия Дух в нашите духове (Римляни 8:16). В по-голямата си част те имат ясно различима структура, а не са хаотични.

Някои сънища са като целувка от присъствието на Бог, уверяват ни в любовта и силата Му и носят утеха и окуражаване за ситуацията, в която се намираме (аз съм имал множество такива; Яков имаше такъв във Ветил – Битие 28:10-17).

Други идват като предупреждения за опасност (Йов 33:15-18, Матей 2:13) и средства за водителство. Повечето от тази категория изискват определена практическа реакция от наша страна.

И вярващи, и езичници са посещавани от Бог в техните сънища. Милостивият Бог искаше да предпази както потомците на Израел, така и Египет и заобикалящите го територии от идващия глад, и затова даде предупредителен сън на Фараона (Битие 41). Той също снабди Йосиф със способността да разтълкува съня и с практическите умения да предотврати катастрофата.

Виждаме подобна „двойна“ комбинация (посещение и на заветен човек, и на езичник) и в случаите на Авраам и Авимелех (Битие 20), и на Навуходоносор и Данаил (Данаил 2).

Бог е загрижен за цялото Си творение. Той прави слънцето да изгрява както върху добрите, така и върху злите; дава дъжд както на праведните, така и на неправедните (Матей 5:45).

Надявам се написаното дотук да послужи като кратка, но добра основа за по-нататъшно разглеждане на темата. В следващата втора част ще продължим нашето изследване, като ще се опитам да приведа някои практически примери в тази насока от моя живот и служение.

Сподели в