„Aми ако всеки момент дойде?“

„Aми ако всеки момент дойде?“

Сестра Ивелина Иванова от сподели сън за последното време, който изправя всички ни пред въпроса: Как живеем, пазим ли себе си чисти от греха? Ако днес се върне Спасителят, мястото ни къде ще бъде? Реших да го споделя, защото вярвам, че е ключов за нас днес.

Здравейте,

Бих искала да споделя за един сън, който сънувах, тъй като е в синхрон с Библията и мисля, че би било от полза. Бяхме няколко човека и пътувахме прави в камион. Спряхме и един човек отвори вратата и каза, че има съобщение, което всеки момент всеки ще получи. Извадих телефона си и видях смс с малко текст, който съобщаваше повторното идване на Господ Исус Христос и деня на съда – че това е сега, че е дошъл. Събудих се леко стресната и притеснена понеже знаех, че не бях готова, и си помислих ами ако всеки момент дойде, какво ще правя?“ Сетих се за много стихове свързани с неверния слуга, девиците, на които липсваше масло и т.н. През изминалия ден липсата на страх от Бога ме бяха довели до редица грехове, за които се бях покаяла същия ден, но като цяло нямаше развитие – цикъл от едни и същи неща, буксуване на едно място.

Бог е Бог на правдата, преди всичко друго. Преди да бъде Бог на чудесата, на невъзможните ситуации, на мира и т.н. И това ще търси в нас един ден, когато дойде отново – правда. Ако нашият фокус не е правдата и нашето освещение, а нещата от този свят, ако нямаме страх от Бога всеки ден, аз се боя, че няма как да ни намери готови Господарят ни, когато си дойде отново.

„Бъдете и вие готови; защото в час, когато не мислите за Него, Човешкият Син ще дойде.“ (Лука 12:40)

„И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.“ (Кол. 3:1‭-‬4)

 

Сподели в