Армията на последното време

Армията на последното време
от

Църквата е минала през много етапи на развитие. През годините Бог я е водил от слава в слава. Преходът обаче е бил съпроводен с упадък и винаги е бил болезнен за тези, които са дръзвали да последват Святия Дух в неизвестното. А тези, които са решавали да останат в установеното статукво, са се превръщали в поредната религия.

Бог придвижва своята църква в нова слава и тя излиза от „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ и влиза в армията на Христос. Армия, предвождана лично от Исус, без човешки наместници. Армия, в която всеки е служител и служи всеки ден, а не само в неделя. Пророк Йоил е видял тази армия още в своите дни.

Преди да се появи армията на Бог пророкът описва една апокалиптична картина на земята.

„Каквото остави гъсеницата, изяде го скакалецът; и каквото остави скакалецът, изяде го червеят; и каквото остави червеят, изяде го бръмбарът.“ (Йоил 1:4)

Във време на безнадежност и отчаяни времена Бог ще издигне своята армия.

„Ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен, като зората, която се разпростира върху планините; народ многоброен и силен, подобен на който не е имало отвека, нито след него ще има до годините на много поколения. Огън изгаря пред тях и пламък опустошава след тях; земята пред тях е като Едемската градина, а зад тях е гола пустиня. Да! Нищо не се е отървало от тях.“ (Йоил 2:2)

Тази армия плаши народите (света) и дори ги кара да се гърчат пред вида ѝ. Тя идва да разруши „едемските градини“ на света, да ги изравни със земята и да направи от тях гола пустиня. Но това е нужно. Нужно е да бъдат съборени и разрушени всички капища, идоли, заместители преди да бъде съграден Божият дом.

„Те тичат като юнаци, като военни мъже се качват на стената и маршируват всеки в пътя си, без да развалят редовете си. Не се тласкат един друг; маршируват всеки в своя път; и даже като падат около оръжията, не спират вървежа си.“ (Йоил 2:7)

„И Господ издава гласа Си пред тази Си войска“, продължава в следващите стихове пророк Йоил.

Армията на Бог е в пълен синхрон, защото не е водена от хора, които я разделят на фракции, а лично от Исус чрез Святия Дух, който е достъпен за всеки. Това е армията на последното време. Армията, която Бог вече издига.

Сподели в