Балони

Балони
от

Това е сън, който никога няма да забравя. Сънувах огромно поле, пълно с балони с горещ въздух. Бяха толкова красиви, уникални и готови да полетят. В себе си знаех, че трябва да летят. И започнах да казвам: „Летете, летете, летете! Вашето място не е тук! Вие трябва да сте в небето!“ Желанието ми балоните да полетят беше толкова силно.

Попитах: Боже, защо не летят?

В следващия миг видях, че всеки балон сякаш беше завързан за малка топлийка – толкова малка в сравнение с балоните, но ги държеше да не летят. Тогава Бог ми даде да се приближа до тези топлийки и видях, че на всяка е написано нещо. Думите бяха различни – страх, омраза, гордост, прелюбодейство, грях, лъжа…

Веднага след това Бог ми показа как тези топлийки бяха забити в тялото на Исус на Голгота и че всеки, който приеме това с вяра, може да излети и да изпълни призива, който Бог има за него.

Събудих се много развълнува. Реших, че ще мразя всичко, което ме спира да изпълня това, което Бог има за мен.

Точно сега помоли Святия Дух да ти открие, ако в живота ти има неща, които те спират и ограничават. Не е нужно да носиш повече този срам, грях, отхвърляне. Помоли Святия Дух да те освободи.

Бог иска да те освободи – затова изпрати Исус. Просто виж твоята „топлийка“ там, на Голгота, където Господ Исус Христос пострада заради теб и мен.

Бъди свободен и лети, лети, лети.

Сподели в