Бдете

Бдете

Бъдете готови! „Защото не знаете в кой ден и час (в час, който не знаете) Човешкият Син ще дойде“ (Лука 12:40). „Затова бдете!“ (Матей 24:42). „Кръстът ви да бъде препасан с истината и светилниците ви – запалени, пълни с масло. Самите вие да приличате на човеци, на слуги, които чакат с нетърпение господаря си…“ (Лука 12:35,36). Бъдете разумни и взимайте „чисто маслинено масло първоток за светене, за да горят светилниците постоянно“ (Изход 27:20). „Не угасявайте Духа на Бога във вас!“ (1 Солунци 5:19). „Не Го оскърбявайте! Вие получихте Неговия печат за оправдаване в деня на избавлението ви“ (Ефесяни 4:30). „Нека благодатта на Господ Исус Христос и Божията любов, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас!“ (2 Коринтяни 13:14).

Не бъдете като неразумните девици, които не взеха масло със себе си за светилниците си и вратата на сватбата се затвори. Бъдете разумни!

Господ Бог ви е дал разум. Дал е способност на ума ви да разбира. Използвайте ума си и разпознавайте времената! Мъдрост от небето слиза върху вас. Мислете и разсъждавайте върху това, което Святият Дух ви открива чрез Словото на Бог. Умът ви да бъде деен, работлив и трезвен. Такъв ум не може да заспи. Той постоянно търси и иска да разбере истината. Истината е светлина. Божието слово е истина. То е светилник за нозете ви и светлина в пътеките, по които ходите. Затова светилниците ви да бъдат винаги пълни с масло.

Осъзнавате ли този скъпоценен дар – Святия Дух във вас? Той е ваше притежание. Пазете Го! Търсете Го! Общувайте с Него! Слушайте какво ви казва! Той е до вас, с вас и във вас. Той има за цел да ви води по правилния Път – да ви доведе до светлината, до Христос.

Не угасявайте Духа! Не позволявайте светилниците ви да угаснат! Не ги дръжте и под шиник! Само така ще бъдете готови да посрещнете своя Господ – Царя на славата, и ще влезете с Него на сватбата!

Амин!

Сподели в