Бог Говори на Българската Църква – 13.07.2010

Бог Говори на Българската Църква - 13.07.2010

Стани! Изправи се! Събуди се!
Вземи Моя меч! Изпълни се с Духа Ми и се надигни!
Ти си Моята Църква. Аз идвам за теб!
Изправи се! Вдигни глава, развей знаме!
Застани под Моите знамена – знамената на победата!

Ти си побеждаваща Църква. Дал съм ти победата над врага.
Той е лъжец и заблуждава… Иска да стоиш заспала, бездейна, като мъртва…
Защото се страхува…
Страхува се от теб – живата, крачеща победоносно и устремено, помитаща всичко, което се изпречи на пътя й.

Изпълни се със силата Ми! Изпълни се с Духа Ми!
Вземи и вдигни меча, който съм ти дал!
Аз съм с теб…
Аз стоя зад теб!

Надигни се, Моя страшна войска…
Ставай! Надигни се! Размахай меча си!…
Върви напред, не спирай!
Осъзнай силата си! Моята сила, с която съм те облякъл…

Ще облека в плът сухите кости и не само това – ще излея Духа Си върху тях и Моята войска ще се изправи мощна и страшна…
Ще се чува страшен шум от маршируваща армия – Божията армия.
Чува се вик на победа, вик страшен…
Жените разпределят плячката в домовете си.
Врагът уплашен бяга и няма къде да се скрие.

Гони го!
Казвам ти: ИЗТРЕБИ!

Люде Мои, вдигнете се!
Вървете!
Не гледайте нито наляво, нито надясно!
Гледайте само на Мен!

Сподели в