Бог и Мамон (Смени ли Исус темата?)

Бог и Мамон (Смени ли Исус темата?)

Когато адресираше предмета за небесните и земните богатства в т. нар. „проповед на планината“ (Матей 6:19-24), изглежда сякаш в един момент Господ Исус изведнъж смени темата и започна да говори за човешкото око (стих 22), само за да се върне отново на нея в следващото изречение.

„Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда гиразяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не гиразяждат и където крадци не подкопават, нито крадат; защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината! Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона!“ (Матей 6:19-24)

Смени ли Исус темата, или просто насочи вниманието на слушателите към пасаж от Писанието, който аудиторията Му познаваше? Вярвам, че става въпрос за второто и визираният пасаж беше Псалм 123:2: „Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, така гледат очите ни към Господа, нашия Бог, докато се смили над нас.“

Ти гледаш в ръката на твоя господар! Върху какво е твоят фокус? Върху НЕСИГУРНИТЕ богатства на този свят или върху Бог, КОЙТО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ и „Който ни дава изобилно всички неща да се наслаждаваме“ (1 Тимотей 6:17)?

Сподели в