Бог надига ходатаите Си и говори чрез пророците Си

Бог надига ходатаите Си и говори чрез пророците Си

На 17 януари 2020г. през нощта се събуждах няколко пъти и накрая започнах да се моля на езици. Ясно чух в духа си: „Бог надига ходатаите Си и говори чрез пророците Си“. За миг след това видях картина. В затворено тъмно помещение бяха събрани Негови светии. Бяха неголяма група. Изведнъж проблесна зигзагообразна светкавица и падна между тях. Беше тъмно и хората не се различаваха. Просто знаех, че са там. Светкавицата просто проблесна за миг в тъмнината. Тъмнината не изчезна. Но хората останаха там, събрани в едно.

Разбирането и разсъжденията ми:

Светкавицата пада от небето. Пада внезапно. В Духа, тя е светлината слизаща от небето и осветяваща тъмнината. Видях я да падна всред събранието на светиите, събрани в Името на Господа, който е Обединителят. Беше тъмно. Беше нощ, а там имаше хора, които не спяха. Бяха се събрали да хвалят Своя Бог, да се молят, да общуват с Него. Бащата чува гласа на Своите синове и им отговаря. Изпраща светлината на истината, просветлява умовете им, за да разбират думите Му. Истината ги прави свободни и им дава увереност, мъдрост и сила. Подтиква ги към действие. Лъвът от Юдовото племе се събужда в тях.

Сигурна съм, че бяха ходатаи, молитвените войни, стражите, които не спят. Те са будни. Те са Неговите синове, които стоят в проломите денем и нощем и не престават да викат към Господа, Своя Бог. Те са тези, които внимават да чуят гласа на Главнокомандващия на Господната армия. Те Виждат светлината, падаща от небето и чуват гърма ѝ. Духовните им очи виждат и духовните им уши чуват какво им казва Господ. Да, Той потвърждава това, което прави в момента в църквата в България. Виждаме, че Той надига Своята армия от молитвени войни, ходатаи и към нея се прибавят все повече и повече. Той говори и чрез пророците Си, които издига в България.

Говори на църквата Си, Господи чрез пророците Си. Просветли умовете ни за ситуацията за това време, в което живеем. Искаме да видим ясно нещата, в които се намираме. Искаме да чуем Твоя глас. Пази ни от лъжливите пророци. Твоят глас е силен. Твоят глас е мощен. Той е ясен и не може да се сбърка с друг. Събужда респект и страх. Да, нека падне страх от Господа! Свят страх! Нека падне в събранието на светиите! Да падне в църквата Ти в България! В ТВОЯТА ЦЪРКВА! Църквата, която Ти Иисус градиш. Църквата, която приготвяш за Себе Си – Твоята НЕВЯСТА! Тази, която Ти принадлежи, която копнее да бъде с Теб. Невястата, която е будна и очаква своя Любим.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в