Буден ли си? Жив ли си? Бог говори на църквата си в България!

Буден ли си? Жив ли си? Бог говори на църквата си в България!

В пребъдване и молитви, в продължение на няколко седмици,  на молитвената група в Кюстендил, Бог ни разкри цялата картина, която е сега в Неговите очи за Българската църква, българския народ и държава.

Видение: Тежка каменна плоча, поставена върху гроб. Единият й край бе леко отместен. Върху нея напречно в горния й край бе поставена трикольорна лента на българското знаме. Нямаше надпис.

Откровение: Българската църква, България като народ и държава  сякаш са мъртви и положени в гроб. Нещо много тежко лежи върху тях и трудно може да се отмести. Много вярващи християни са погребали вярата си в сърцата си-отегчени, разочаровани и наранени. Църквата, като цяло, сякаш я няма. В нея няма живот. Но плочата леко е отместена в единия си край и се вижда процеп. Това е следствие на молитвите на малкото светии, които са будни, живи. Те издигат молитвите си към Бога – за църквата, за България и народа. Има надежда гласът им да се чуе от други и все повече ходатаи да се присъединяват към тях. Така силата на молитвите им ще стане толкова голяма, че ще отмести плочата и Тялото Христово ще се надигне възкресено, живо, със силата на Бог чрез  Св.Дух в себе си. За Бога няма нищо невъзможно. Той копнее църквата Му в България да се изправи в единство и протегне ръце към Него, изцяло отдадена на своя Господар!

Това се потвърди със Слово от /Йоан 11:1/ – възкресението на Лазар. Исус каза: Аз съм възкресението и живота. На гроба Той нареди на Своите ученици: Отместете камъка! Това е Божието слово ! Наистина църквата ни може да бъде възкресена единствено чрез Словото на Бог. Простичкото, чисто и пълно евангелие на разпнатия, но възкръснал Исус Христос. Сегашното положение е такова, че липсва точно това. Има много проповедници, много учители, много книги, много конференции, много информация, но липсва личното, интимно общение с Бог както на отделните светии, така и в църквата. Липсва те директно да получават Слово от Него, както и чрез апостоли и пророци. Не функционират дарбите на Св.Дух, за да се изгражда Тялото като едно. Нужно е верните ученици сега, както по времето на Христос, да вземат участие и с общи усилия, в единство на молитва и пост, да отместят камъка. Само тогава, Бог ще извърши чудото. Българската църква ще бъде възкресена и ще заеме правилното си място – разповита, освободена от всякакви връзки на грях: религия, себеиздигане, състезание, гордост и т.н. Само тогава тя ще може да живее, да бъде изпълнена с живота на Христос – напълно отдадена на Него! Само тогава, тя ще има силата да се застъпи за България и българския народ, вместо егоистично да се занимава само със себе си. Само тогава, народът  ще се приповдигне и отърси от проклятието, което лежи и тежи като каменна плоча. Само тогава, църквата може да измоли спасението на народа си като цяло.

Състоянието на Българската църква и българския народ  днес: /Естир 1-5 гл/. Бог не само ни описа цялата картина, но казва какво очаква от Своята Невяста да направи и как да го направи.

Асуир, Естир, Аман и Мардохей – цялата история я знаем.

Откровението на Бог: Бог е Цар и царува над огромното Си царство, както Асуир царуваше над своето – от Индия до Етиопия. Божието богатство е неизмеримо. Ще е необходима цяла вечност, Бог да покаже блясъка и превъзходното Си величие на славата Си в Своето царство. За цар Асуир бе необходимо година и половина. Небесният Баща подготвя празненство – угощение на трапеза – за Своя народ, несравнимо с това на цар Асуир. Как можем да си представим милиардите Негови гости? Царица Естир  е неговата Църква. Царят я възлюби от пръв поглед. Преди тяхната интимна среща, царицата дълго се подготвяше. И тя придоби веднага Неговото благоволение и милост. Той положи на главата й царска корона, знак на величие, върховенство и власт. Царят я направи своя Царица, Своя Съпруга – част от Себе Си…, а тя бе смирена и покорна на Своя Господар. Но има коварен враг, който не понася хармония, мир и любов. Аман- сатана е авторът на план за унищожение не само на Естир- Църквата, но на целият специален народ. Той действа чрез измама, интрига и лъжа. Обаче, има някой, който винаги бди. Това е Мардохей-Св.Дух. Той винаги предупреждава Църквата Си от приближаваща опаснст, дава откровение и мъдрост как да се постъпи при дадена ситуация.Той подбужда и сега Невястата към решителни действия . Действа чрез хора, които не спят и са верни.Те виждат ситуацията, чуват гласа Му и раздрат сърцата си в покаяние, викат горко, тъгуват, плачат и постят. Бог винаги има един Свой верен остатък от такива хора, апостоли, пророци. Те са първите, които виждат опасността и предупреждават. Те са будните и верни, които викат, за да събудят „заспалите”. Както Мардохей каза на Естир така и те казват сега на Църквата в България: „Не мисли, че от всички, от целия български народ , само ти ще се избавиш в царския дом. Защото, ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление, но ти ще погинеш, а кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?”Бог винаги има резервен вариант, но какво ще стане с тези, които са чули и не са се отзовали на Неговия призив ? Божията воля и очакване е сега  Българската църква да се изправи и да се застъпи и ходатайства за българския народ и държава . Господ я е поставил в положение на царско свещенство за това време като днешното. Всички Негови светии трябва да застанат като един –Едно Тяло- и застъпят в Естиров пост и молитва( три дни и три нощи). Това послание трябва да се разпространи навсякъде по църквите в България. Тялото трябва да се облече в смирение, святост и праведност. Всеки да влезе в вътрешната си стаичка, за да се срещне интимно с Царя. Той очаква Своята църква да влезе при Него, за да простре златния Си скиптър към нея и да я попита: „Каква е молбата ти, Царице?” Виждайки пълното й смирение и покорност, Господ ще изпълни молбата й. Ще й подари спасението на народа й.

На следващия ден при молитва, Бог ни каза: „Бъдете като Естир! Осветете пост на 8,9 и 10 октомври! Разпространете посланието! Не се бойте! … Саул падна, идва Давид”! / за последното изречение не разбирахме в момента, но след няколко дена Бог допълни/.

Откровение: /2Царе1,2 гл/,/1Лет.10:13-14/ България е пред избори за президент! Царствот бе отнето от Саул, защото престъпи Господното слово – беше се съвещавал със запитвачи на духове, вместо до Него. Бог обърна царството към Давид.

България ще избира своя президент! Бог назова името „Явис”. /1Лет.4:9-10/: Името Явис на евр.ез. означава пресъхнало място, безводен извор. България е като пресъхнало място.  Майката на Явис, даде това име, защото  роди в скръб. България след около 30 дни, ще „роди” своя нов президент. Тя наистина е в скръб и е като безводен извор на блага. Българска църква трябва да застане в молитва за президента,  защото всяка власт е от Бога. НИЕ СЕ НУЖДАЕМ НАИСТИНА ОТ НЕЩО НОВО И ВЕЛИКО, КОЕТО САМО Бог може да ни даде! Ето молитвата на Явис, с която да се молим:

Молитва за новия президент                                                                                                                                              

Отче, в името на Исус се молим. Издигаме новия президент на България, който Ти ще ни дадеш на изборите. Ти ще го поставиш на това отговорно място. Ние се молим за него, Господи. Нека той да бъде по Твоето сърце както беше Давид. Нека има страх от Теб и Твоята мъдрост да слиза върху него, а Твоят закон да бъде изписан на сърцето му. Ето, молим се с молитвата на Явис, застанали в пролма и я изговаряме вместо него. Призоваваме Те, Господи и Те молим послушай гласа на молбата и я изпълни. „Дано дейстително да разшириш границите ми на власт, за да действам в полза и доброто на българския народ и държава. Моля Те, ръката Ти да бъде с мен и да ме пази от зло на неприятелите ми, за да няма скръб нито в мен, нито в народа, който си ми поверил”.

И както, Господи даде на Явис това, което поиска, така дай това и на новия президент и на народа. Българската църква Те моли и Ти благодари, че чуваш и отговаряш на молитвите й.

Отдаваме Ти дължимата слава, само на Теб.

                                                                                                                                          АМИН!

 

МОЛИТВА за МЪЖЕТЕ в БЪЛГАРИЯ

/ІІІ-то Царе 2:2/ казва: ”Бъди мъжествен!Бог търси мъж! Бог търси мъж!: В /Езекил 22:30-31/ се казва: ”И като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома, не намерих. Затова излях негодуванието Си върху тях, довърших ги с огнения си гняв и възвърнах върху главите им техните постъпки, казва Господ Йеова“.         

„Господи, ние издигаме пред Теб мъжете в нашите домове, църкви и нация. НИЕ ВИКАМЕ КЪМ ТЕБ ЗА ПОМОЩ.  Молим Те  да  им помогнеш да осъзнаят  отговорността, която стои върху тях, за изпълнението на Божия план за техния живот. Помогни на всеки мъж да  осъзнае, че специално планиран и направен от Теб, предназначен да свърши определена работа тук на земята сега. Научи ги да слушат Твоя глас,  да търсят лицето Ти всеки ден, да се молят и ходатайстват  за домовете /семействата/, църквите и народа си. Научи ги всеки ден да водят битка и да излизат победители от нея, в Името на Исус. На духовните водачи в църквата,  дай Дух на мъдрост и откровение да спрат войната помежду си и да обединят усилията си срещу  силите на тъмнината в поднебесната и на земята в това трудно и последно време.

Помогни им да осъзнаят, че те са  осиновени, наследници, свещенници, отделени, осветени, специални, помазани победители в Исус, че те могат да вземат правилни решения и извършват правилни действия. Господи, събуди ги, раздвижи ги, направи ги горещи за Теб не само на думи и знания, но и в дела.

Господи, Ти търсиш мъже, които да застанат в пролома за тази страна. И според твоето слово/ Евреи 11:1/:  “Вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме – убеждения за неща, които не се виждат”, НИЕ ПРОКЛАМИРАМЕ  ИЗВИКВАМЕ  В СЪЩЕСТВУВАНЕ ТЕЗИ МЪЖЕ, които да бъдат, СИЛНИ, ДИСЦИПЛИНИРАНИ, ОТГОВОРНИ, ВЕРНИ, ПОСВЕТЕНИ  НА ТЕБ  ГОСПОДИ, мъже, които да застанат смирени пред Теб в  молитва и да търсят лицето Ти всеки ден. Мъже, които да бъдат употребени, както АВРААМ, който ходатайстваше  за Содом, както МОЙСЕЙ, които ходатайстваше за  Израел, както Данаил,  които ходатайстваше  за народа си. Мъже, където и да сте поставени от Бог, вие може да бъдете  истински, силни, верни, побеждаващи мъже, застанали в пролома за своя дом, църква и народ.

Според  / Числа 6:24-27/,  ние възлагаме името на Господа върху вас и Той ще ви благослови: „ГОСПОД  ДА ВИ  БЛАГОСЛОВИ  И  ОПАЗИ!
ГОСПОД  ДА ОСИЯЕ  С ЛИЦЕТО СИ НАД  ВАС И ДА ВИ ПОКАЖЕ МИЛОСТ! ГОСПОД  ДА ИЗДИГНЕ  ЛИЦЕТО СИ НАД  ВАС  И  ДА  ВИ  ДАДЕ МИР! Така да възлагате  Името ми върху домовете, църквите и народа си  и Аз ще БЛАГОСЛАВЯМ  вас, домовете ви църквата, народа ви!

 

                                                                                                                     АМИН!

 

Сподели в