Бурите

Бурите

Атланта – градът, в който живея вече седемнадесет години, не е място на постоянна активност на торнада и урагани. Но не е и като съвсем да ги няма. През годините все се намира нещо, което да предизвика вяра ти – ту някое заблудено торнадо, ту остатък от някой ураган. Тези явления дадоха възможност на Святия Дух да ме научи как да използвам мъдрост и вяра при конфронтацията си с тях. От своя страна аз бих искал да споделя този опит с други християни, които може да се окажат в подобни ситуации. Убеден съм от Словото на Бог, че ако използваме името на Исус, водени от Духа Му, всяка негативна сила или влияние, изпратени срещу нас, ще трябва да преклонят коляно.

Първата ми конфронтация с торнадо беше преди повече от десетина години. По онова време работех през нощта и един ден, докато си почивах, по местната телевизия обявиха тревога. На телевизионния екран можех да видя радара, който показваше, че формиращо се торнадо идва право към нас. Винаги съм се стремял да бъда изпълнител на Словото, а не само „слушател, който мами себе си“. Така че в покорство на словото в Марк 11:23 аз говорих на тази планина – торнадото, и му заповядах да промени курса си и да отиде далече от района, в който живеехме. За изненада на телевизионните синоптици след няколко минути торнадото направи драстична и неочаквана промяна в курса си и се насочи на северозапад от нашия район, където нанесе значителни щети. Когато по-късно анализирах цялата ситуация, стигнах до заключението, че може би не действах на най-високото ниво на вяра – можеше да заповядам на торнадото да се разсее и да изчезне и по този начин да предотвратя щетите, които други хора понесоха.

Някой скептик може да каже, че това е случайност. Шансовете да е случайност обаче драстично намаляват с всеки следващ път, когато това се е случвало. Освен с торнадо, сходни неща са се случвали, когато съм вземал власт – според водителството на Святия Дух, срещу ураган, тропическа буря и зимна буря.

Не ме разбирайте погрешно! Ние не сме призовани да смъмряме и да усмиряваме всяка буря, която срещнем на пътя си! Някои от бурите са природна необходимост, други са причинени от непокорството на хора (Йона 1, Деяния 27). Дори и когато знаеш, че трябва да смъмриш това, което идва срещу теб, трябва да си сигурен, че стоиш в параметрите, които Духът на Бог поставя.

През септември миналата година имах интересно преживяване. След като ураганът Ирма достигна бреговете на Флорида, той се превърна в тропическа буря от най-висока степен и се устреми право към Атланта. Аз бях готов да изисквам протекцията на Бог върху цялата метрополия, но поради незнайна за мен причина Святият Дух не ми позволи. Знаех, че авторитетът ми в тази ситуация е ограничен само до нашата община (Cobb County), която е една от най-големите в метрополията. Аз взех власт над бурята, благодарих на Бог за протекцията Му и заспах сладко, необезпокояван от неистовите светкавици и гръмотевици. На сутринта след бурята стана ясно, че докато общините около нас бяха претърпели значителни щети и дори имаше човешки жертви, в нашата бяха паднали само около 70 дървета! Кметът на общината каза, че сме сред късметлиите (прилагам линк: https://www.ajc.com/news/local-govt–politics/irma-cobb-were-one-the-fortunate-ones/ioZIT17e3mlZiqcDdtSv8H/), но истината е, че случилото се нямаше нищо общо с късмета! На Бог да бъде славата!

Молиш се за Божията протекция срещу бурите? Добре правиш. Смъмряш ги в името на Исус? ОЩЕ ПО-ДОБРЕ! Да, Бог ще почете твоята вяра независимо от нивото й. В същото време обаче ти можеш да се развиеш в нея.

След като Исус смъмри МЕГА (от гръцки) бурята, Той смъмри също и Своите ученици (Марк 4, Лука 8). Защо? Защото Той очакваше те да упражнят Неговия авторитет над природната стихия! И ако това беше валидно преди смъртта и възкресението Му, колко повече е валидно днес, когато ни е дадено името Му, което е над всяко друго име (Филипяни 2:8-11)! „Ураган“, „торнадо“ и „буря“ са просто имена!

Забелязали ли сте, че когато бяха в присъствието на болни, нито Исус, нито учениците Му се молеха Бог да ги изцели? Те или изговаряха изцелението, или докосваха страдащите, а понякога комбинираха двата подхода. В Марк 11 Исус ни инструктира да говорим НА планината, а не ЗА планината.

Както казах по-горе, ти не си призован да усмириш всички бури, които срещаш, но можеш да опазиш територията, която Бог ти е поверил, от опустошителния им ефект!

Сподели в