Царят Идва

Царят Идва

България! Българи! Небесното царство, Божието царство наближи! Идва, дошло е, много е близо и се приближава все по-близо и по-близо! Покайте се, признайте греховете си с искрено сърце! Повярвайте в благата вест! Вашият Цар идва. Алилуя!

Народе български, „Пригответе в пустинята на живота си пътя на Господа! Пригответе пътя! Махнете спънките! Права направете в степта пътеката на нашия Бог! В сухото безводно място направете прав път! Всяка долина на незнание да се издигне! Всяка планина и хълм на гордост и себеправедност да се снишат! Кривото да стане право! Беззаконието да се осъди и правдата от Бога да владее! Неравните места ще се изравнят и ще се превърнат в плодородно поле. И славата на Господа ще се яви, и всяка плът в България ще я види.

Ето, ходатаите в България издигаме силен глас пред Теб, Господи. Викаме, без да се боим. Казваме на хората, на българите по градове и села в България: „Ето, вашият Цар, вашият Господ Бог ще дойде със сила и силата Му ще владее за Него. Ето, наградата Му е с Него и отплатата Му – пред Него“ (Исая 40:10).

„Вдигнете очите си нагоре и вижте! Аз, Господ, те призовавам в правда, народе на България! Ще хвана ръката ти и ще те пазя… Нека българите да отдадат слава на Господа и нека възвестят славата Му по островите. Господ ще излезе като силен мъж, ще възбуди ревността Си като воин, ще извика, да, ще изреве, ще надделее над противниците Си“ (Исая 42:12,13).

Амин!

Сподели в