Черното в Библията и живота

Черното в Библията и живота

Прави ми впечатление, че през последните няколко години в облеклото на хората преобладава черният „цвят“. Тази тенденция се засилва. Всред младите хора в света, а и в църквата, това се е превърнало в мода. Много от християните не се различават от нехристияните в това отношение.

Черният „цвят“ е наречен цвят, но в действителност черното е липса на цвят. В дъгата няма черно. Праведните ще бъдем облечени в бели одежди, бялото е символ на смирение, кротост, вяра, жертва и любов. Външното е израз на вътрешното ни състояние. Неслучайно Исус говори:

Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.“ (Откровение 3:5)

Направих си труда да видя къде и за какво се употребява думата „черно“ в Библията. Споменато е само на няколко места.

„Юда ридае и портите му изнемощяват. Седят в черно(облекло) на земята и викът на Ерусалим се издига“ (Еремия 14:2).

Причината е глад, суша.

В Плачът на Еремия 4:7-8 е описано състоянието на Юда, обсаден от Вавилон, вследствие на което са глад, канибализъм и т.н. Назареите, които бяха „по-чисти от сняг, по-бели от мляко…сега лицето им е по-черно от сажди; не се познават по улиците“.

Назареите, посветените на Бог, не изглеждат по-различно от другите. Те са както всички останали!

„И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Ела и виж! И видях, и ето, черен кон и яздещият на него имаше везни в ръката си. Тогава чух нещо като глас изсред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динарий и три хиникса ечемик за динарий” (Откровение 6:5-6)

Това означава глад.

Навсякъде черното е свързано с проклятие, наказание от Бог – суша, глад.

В тълковния речник значенията на думата са следните:

ЧЕРЕН = Цвят на сажди, на обгоряло дърво (черна смола, черни  гарвани);

            Тъмен, лишен от светлина (черна нощ);

            Преносно: тъжен, лишен от радост (черни дни, черно тегло);

            Нещастен, злокобен (черна участ, нося черно – жалея близък покойник);

            Черна борса, черен списък…

ЧЕРНЕЯ = Понасям тегло и страдание (Нар.песен: „Черней, горо, черней, сестро, двамата да             чернеем – ти за твоите листи, аз, горо, за първо либе!“)

ПОЧЕРНЯНЕ = Нещастен живот

ОЧЕРНЯМ = Опозорявам, обезчестявам някого с думи или дела. (Той очерни чистото ми име)

ЗАЧЕРНЯМ  = Правя нещо да стане черно; Озлочестявам (правя нещастен) – „Този изедник зачерни дома ми“ 

ЧЕРНИЛКА  = Болест по житото.

Сподели в