Два важни ключа към божествено изцеление

Два важни ключа към божествено изцеление

1. Искаш ли да оздравееш?

Ако никога не си се молил за болни, може да бъдеш изненадан от въпроса, който Исус зададе на човека, който беше болен за много години (Йоан 5:1-15).

Истината е обаче, че много хора развиват странна форма на емоционална привързаност към техните болести и по-специално към някои хронични състояния. Това чувство на принадлежност и другарство е видно в начина, по който говорят за тях: МОЯТ артрит, МОЯТА мигрена, МОЕТО лумбаго…

Библията казва, че Исус вече плати за изцелението ни като понесе НАШИТЕ болки и се натовари с НАШИТЕ болести (Исая 53:4, Матей 8:17). Бог обаче е обещал да те освободи само от ВРАГОВЕТЕ ти (2 Царе 17:39), а не от ПРИЯТЕЛИТЕ ти! Ключът е да „развалиш приятелството си“ с болестта и да престанеш да я третираш като домашен любимец!

Направиш ли това, направил си първата крачка по пътя на изцелението.

2. Пази сърцето си (духа си) с пълно усърдие

„Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.“  (Притчи 4:23)

Тази заповед има двояко приложение. Ти не само че не трябва да допускаш в сърцето си осквернените от греха неща на този свят, но също така трябва УСЪРДНО да го изпълваш с Божието Слово:

„Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си,  защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло.“ (Притчи 4:20-22)

Усърдието е вторият ключ!

Когато следвах право, понякога се налагаше да чета и препрочитам стотици страници от материали само за да взема един единствен изпит.

В това има зрънце истина, приложима и за духовните неща.

Когато срещаме различни житейски тестове (болест, липса и други), често ние не полагаме необходимото усърдие при изучаването и прилагането на Божиите инструкции, които покриват дадената ситуация, и въпреки това очакваме резултат. Правейки това ние може би ще преминем един-два теста, но няма да стигнем далеч и неминуемо ще отпаднем от състезанието.

Библията ясно ни окуражава в Евреи 4:11 да РАБОТИМ (да приложим УСЪРДИЕ), за да влезем в ПОЧИВКАТА (пълното снабдяване, дадено ни по благодат) на Господ.

Сподели в