Две Имена в Едно

Две Имена в Едно

Исус и България – две имена в сърцето ми! На първо място е името на моя Господ, на второ е България. В Исус съм родена от Духа Му, в България съм родена физически. И двете имена са скъпи за мен.

Татко, Боже Всемогъщи! Ето сърцето ми, в което Ти си положил тези две имена. Едното е на страната, в която съм се родила, а другото е името на Цар на Царство, в което съм се новородила. Принадлежа и на двете – физически и духовно. Част съм от българския народ, но принадлежа на Божия свят народ, състоящ се от християни от всички нации по земята.

Отче святи, полагаме името на Твоя Син Исус Христос върху името България. Нека тези две имена се слеят в едно. Когато се изговаря името на България, то да се отъждествява с името на нашия Господ. Когато хората по света говорят за България, да свързват името й с името на Исус. Когато си спомнят за Исус, да си спомнят и за България и да знаят, че Исус присъства в нея и българският народ Му принадлежи.

Господи, бъди милостив към нас! Бъди милостив към България и към българския народ!

„Както баща жали (състрадава и проявява милост към) своите синове, така и Господ е милостив към тези, които Му се боят и благоговеят (изпитват дълбоко почит) пред Него.“
(Псалми 103:13)

„Господ е поставил Своя престол на небесата и царската Му власт владее всичко. Величайте Господа вие, всички Негови творения! Величайте Го навсякъде, където Той господства!“
(Псалми 103:20,22)

Царувай в България, Господи и Царю наш! Царувай над българския народ! Ние, които стоим в пролома, Твоите представители в тази страна, от името на народа ни Те молим. Хвалим Твоето велико и славно име. Застъпваме се за България. Бъди милостив! Осияй с лицето Си, благослови и покажи спасението Си! Така целият български народ ще Ти се прекланя вечно във вечността. Амин!

Сподели в