Двете Дървета

Двете Дървета

Беше сутринта на 1 януари и аз си лягах да спя след празничната нощ. Вече се унасях в сън, когато Бог ми каза да погледна какво ми показва. Видях две дървета, но картина беше мътна и Го попитах защо. Той ми каза да погледна на Исус и да се фокусирам на Него – което е много важно, но не това искам да споделя в момента.

Когато вече се фокусирах на Исус и бях оставил всичко друго, погледнах отново. Ето двете дървета в центъра на Едемската градина – дървото на живота и дървото на познаване на доброто и злото. Така както ги видях, дървото на живота беше по-малко, по-непривлекателно. Дървото на познаване на доброто и злото беше с голяма корона, с красиви зелени листа и красиви плодове. Много красиво и привлекателно.

„Синко, това е история за две дървета. Още от сътворението човекът беше поставен в ситуация сам да избира как иска да живее. От самото сътворение Аз поставих избор за човека – живот от Бог чрез взаимоотношения с Мен или…“

Бог ми каза: „Сине, ти разбираш ли, че Сатана винаги първо изкушава човека с добро!“

Това ме разтърси – чувал съм и други хора да го казват, но не го бях осъзнал в дълбочина. Истината е, че Сатана привлича хората да го следват и да му служат с добри дарове и добри обещания. Той ще те провали и ще те накара да ходиш в плътта, като първо ти предложи добри неща – така наречените от нас благословения.

Хора, разбирате ли, че преди дяволът да ви изкуши да мислите греховно и да вършите грехове, той ще ви предложи успех, богатство, приятели и т.н., които обаче ще ви отдалечат от Бог и ще ви направят независими от Него!

Но да се върнем на двете дървета. Погледнах ги отново и Бог ме попита: „Какви бяха въпросите на Сатана?“

  1. Те целяха да сринат авторитета на Бог и да подмамят хората да престъпят Божията заповед. Сатана дори добавяше към Божията заповед.

„И тя [змията] рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.“ (Битие 3:1-3)

Божията заповед към Адам гласеше:

„… но от дървото на познаване на доброто и злото, да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.“ (Битие 2:17)

  1. Сатана замести истината с лъжа. Замести Божията заповед и предупреждението на Бог за смърт с обещание за величие, с предложение човекът да стане бог, като познава доброто и злото.

„А змията рече на жената: Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога – да познавате доброто и злото.“ (Битие 3:4-5)

  1. Забележете реакцията на жената и мъжа – те заместиха истината с лъжа и приеха беззаконието на Сатана в сърцата си, а после съгрешиха в дело.

„И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски.“ (Битие 3:6-7)

Бог сега ме върна към Сатана: „За да разбереш това, което се случи в градината, трябва да погледнеш на бунта на Сатана.“

„Сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш; и Аз те поставих, така щото беше на Божия свят хълм; ти ходеше всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.“ (Езекил 28:12-18)

„Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите! А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата. Ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.“ (Исая 14:12-14)

Писанията говорят, че Сатана е бил съвършен от създаването си, докато не се намери беззаконие в него.

Тогава Бог пак ми каза: „Ето беззаконието, което възникна в сърцето на Сатана – той бе съвършен, докато гледаше на Мене, докато Аз определях неговата личност. Но Сатана отмести погледа си от Мене и погледна на даровете си, на харизмата си и на голямото си богатство. Дотолкова отмести поглед от Мене, дотолкова се опияни от славата и богатството си, че като гледаше на себе си, повярва в сърцето си, че творението може да стане като Създателя. Сатана с цялото си сърце повярва, че може да бъде като Мене. И това е лъжата, която започна да проповядва на Моите ангели: „Последвай ме и ще станеш като Бог.“ И много от ангелите го последваха, желаейки да станат богове.“

Същото предложение Сатана отправи и към човека. Бог създаде човека по Свой образ и подобие, но човекът имаше отговорност, за да бъде в Божий образ и подобие – да се смирява и да е зависим от Бог. Да, на човека беше дадена цялата власт (Битие 1:26), но човекът имаше отговорност да общува с Бог и да зависи от Него, за да управлява творението.

Погледнах отново към двете дървета. Въпросът от кое дърво ядем е валиден и днес! Но ние трябва да разберем какво представляват двете дървета.

Дървото на познаване на доброто и злото. То наистина отвори очите на Адам и Ева да разпознават в душата си доброто и злото. Но също така ги направи независими и отделени от Бога. Освен това разпознаването, което дойде от плода на това дърво, е изкривено през собствената ни гледна точка. Коренът на дървото на познаване на доброто и злото е независимостта, себичността, гордостта. Като яде плода на това дърво, човекът избра системата на света, системата на Сатана. Системата на света е основана на лъжи и временни неща. Взаимоотношенията в света са основани на страх, похот и лъжа, но също така на ласкателства, себична любов и добро, вършено за похвала. По-малкият дължи страх на по-големия и по-големият мачка по-малкия. Почитта и уважението са основани на силата на другия. Дървото на познаването на доброто и злото е твоят собствен път, отделен от Бога – на твоята плът!

Дървото на живота. Исус каза в Йоан 14:6 „Аз съм пътят и истината, и животът“. Той е дървото на живота. Като ядем Неговата плът и пием Неговата кръв, ние приемаме живот. Дървото на живота обаче изисква ние да станем зависими на Бог, да Му се предадем. За да ядем от дървото на живота, трябва първо да стоим в покорство и да не заменяме истината с лъжа. Освен това, ако изберем да ядем от дървото на живота, ние трябва да се откажем от собственото си разпознаване и разбиране и като невинни деца да зависим от Бог за посоката и мъдростта. За да може човек да яде от дървото на живота, трябва да реши да бъде кротък, смирен, любящ и милосърден -– обратното на света; трябва да е възлюбил Бог с цялото си сърце, но също така и да е намразил напълно собственият си път – всичко, което го отделя от Бог. Дървото на живота е пътят и съдбата, която имаш в Бог, когато следваш Него, стоиш в Неговия мир и разчиташ напълно на Неговата благодат.

Бог пак ми каза: „Сине, в крайна сметка най-важното в живота на човека не е дали върши правилните неща! Много хора си мислят, че като правят правилните неща, са Ми угодни. Но Моята правда е съвършена и в нея няма измама и лукавство. Много хора вършат добрите си дела от дървото на познаване на доброто и злото – в плътта си, и очакват, че така ще са Ми угодни. Изборът, който всеки човек трябва да прави всеки ден и който ще определи вечността му, е следният: Дали ще избереш да следваш Бог и само на Него да служиш, като направиш себе си зависим от Него и като се отречеш от собствените си пътища, или ще избереш да бъдеш себичен, независим, да живееш според собственото си разбиране и да вършиш това, което е добро и угодно в твоите си очи, и в крайна сметка така да служиш на Сатана и да имаш вечен дял с него?

„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.“  (Притчи 14:12)

„There is a way which seems right to a man and appears straight before him, but at the end of it is the way of death.“ (Proverbs 14:12 AMP)

Послепис: Силно препоръчвам книгата на Рик Джойнър „Двете дървета“.

Сподели в