Истинският просперитет

Истинският просперитет

„А патриарсите завидяха на Йосиф и го продадоха в Египет; обаче Бог беше с него“ (Деяния 7:9)

Няма значение кой е срещу теб. Докато Бог е откъм теб, ти си от побеждаващата страна! Няма значение, ако нямаш дори и стотинка. Докато Той е с теб, Библията те нарича „проспериращ“!

„И Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си, египтянина.“ (Битие 39:2)

Новият Завет съдържа дори още по-добри новини: Христос не просто е с хората Си, Той живее в тях (Колосяни 1:27)! Затова и увереността ни в Неговата грижа е непоклатима:

„Не се увличайте в сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“; така че дръзновено казваме „Господ ми е помощник; няма да се убоя; какво ще ми направи човек?“ (Евреи 13:5-6)

Сподели в