Изберете Мен за съюзник

Изберете Мен за съюзник

Рема по Съдии 4-5:

ИЗБЕРЕТЕ МЕН ЗА СЪЮЗНИК, ЗА ДА ВИ ИЗБЕРА АЗ ЗА СЪЮЗНИЦИ!

И ВАРАК СЛЕЗЕ…И ГОСПОД РАЗБИ…И ВАРАК ПРЕСЛЕДВА – невероятно съработничество, което Бог иска непременно да се случва първо в духовния свят, в молитва.

И КОГАТО ИЗЛЯЗА АЗ ПРЕД ВАС…
КОГАТО ТРЪГНА…
НЕБЕТО ЩЕ ПОКАПЕ…
ПЛАНИНИТЕ ЩЕ СЕ РАЗТОПЯТ
И ЩЕ СЕ ОБЪРНАТ НА ПЪТИЩА…
ИСКАМ ДА СТАНЕТЕ В МОЛИТВА КАТО ЕДИН И ДА ЗАПЛЕНИТЕ ПЛЕННИЦИТЕ СИ!

А НЕ ЕДНИ ДА ИЗЛАГАТ ЖИВОТА СИ НА СМЪРТ…
ПО ОПАСНИТЕ МЕСТА НА ПОЛЕТО,
А ДРУГИ ДА ЯЗДЯТ НА БЕЛИ ОСЛИ,
ДА СЕДЯТ В КРАЙМОРИЯТА
И ДА МИРУВАТ В ЗАЛИВЧЕТАТА СИ.

АЗ ЩЕ ВОЮВАМ ЗА ВАС СРЕЩУ ВРАГА ВИ,
НО ВИ ИСКАМ СЪРАБОТНИЦИ В МОЛИТВА!

И ДА ВЪЗХВАЛЯВАТЕ ПРАВДИНИТЕ МИ /МОИТЕ ИСТИНИ И ЦЕННОСТИ/ ТАМ, КЪДЕТО ЧЕРПИТЕ ВОДА – В МОЛИТВА!

ДА ИЗЛИЗАТЕ ЗА МЕН,
БЕЗ ДА СЕ СКЪПИТЕ ЗА ЖИВОТА СИ…
ПО ОПАСНИТЕ МЕСТА…
ОТ НЕБЕТО ДА ВОЮВАТЕ…ЧРЕЗ ДУХА МИ – В МОЛИТВА!

И ТОГАВА ЩЕ ПОГИВАТ ЕДИН ПО ЕДИН ВРАГОВЕТЕ ВИ
А ВИЕ, КАТО ИМАТЕ ЗА СЪЮЗНИК МЕН,
ЩЕ БЪДЕТЕ КАТО СЛЪНЦЕТО В СИЛАТА СИ!

Сподели в