Изцели ли Исус всички хора, които срещна?

Изцели ли Исус всички хора, които срещна?

Понякога чувам християни да казват: „Ако служител твърди, че има дарба на изцеление, нека да отиде, да изпразни някоя болница и така да го докаже!“

Такива изказвания показват, че на скъпоценните братя и сестри, които ги правят (мотивирани често от разочарования и рани, а понякога и от чисто невежество), им липсва разбиране за това как нещата работят.

Ако внимателно четем евангелията, ще открием, че макар изцелението да е Божията воля за всеки човек, Исус изцели само тези, които ДОЙДОХА ПРИ НЕГО С ВЯРА.

Понякога това бяха множества, понякога само отделни индивиди. Исус не изцели всеки човек, когото срещна.

Докато беше на земята, Исус трябваше да положи настрана Своите божествени способности (Филипяни 2:5-7) и да служи като човек, помазан със Святия Дух (Деяния 10:38).

Той не престана да бъде Бог, но ако беше действал като Такъв, това щеше да наруши условията за човешкото изкупление. В служението Му към болните приемането или отхвърлянето на Неговото послание определяше крайния резултат. Поради тази причина неверието и безразличието на хората попречиха неведнъж изцелението да бъде проявено в телата им.

В 6-та глава на Евангелието от Марк е записано, че поради неверието на хората в Назарет, Исус НЕ МОЖА да извърши никакви чудеса, а изцери само няколко човека с леки заболявания.

В предишната (5-та) глава пък виждаме, че много хора притискаха Исус, но само жената с кръвотечението (която Го докосна с ВЯРА) получи изцеление.

В Лука 5:17-26 е записана ситуация, при която силата на Бог присъстваше ДА ИЗЦЕЛЯВА. Въпреки това единственият човек, който се възползва от нея, беше паралитикът, занесен там от четиримата си приятели.

С множества от болни хора къпалнята Витезда може да се оприличи на съвременна болница. Интересно е, че Исус (под водителството на Святия Дух) изцели една единствена личност (Йоан 5:1-15). ТОЙ НЕ ИЗПРАЗНИ БОЛНИЦАТА. Множеството от евреи, които бяха загърбили завета на изцеление, който имаха с Бог, НЕ ПОЛУЧИХА ТОВА, КОЕТО ЛЕГАЛНО ИМ ПРИНАДЛЕЖЕШЕ!

Истината е – понякога Самият Бог инициира изцеления, но през по-голямата част от времето Той очаква от нас да приемем с проста вяра това, което вече е снабдил.

 

Сподели в