Израстване в Бога и истинската победа над врага (10) – Плътта

Израстване в Бога и истинската победа над врага (10) –  Плътта

В предната статия  от поредицата разгледахме лъжеученията относно „света“ като един от начините, по които „светът“ действа против духовното ни израстване.

След като ни предупреждава да не обичаме света, апостол Йоан ни предупреждава също така да не обичаме „това, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота“ (1 Йоаново 2:16). В този стих се идентифицира вторият основен източник на съпротива на нашето освещение – плътта – и начините, по които тя действа. Преди да разгледаме тях обаче, нека първо дадем дефиниция за думата „плът“.

Когато в Библията се говори за „плътта“, се има предвид или нашето физическо тяло, или oнези наклонности в нас, които са в конфликт с Божията воля и Неговия морален стандарт. В следващата част ще разгледаме начините, по които плътта, в смисъла на нашето физическо тяло, може да възпрепятства духовното ни израстване.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в