Израстване в Бога и истинската победа над врага (5) – Битката за душата

Израстване в Бога и истинската победа над врага (5) – Битката за душата

Поради потенциала на душата да бъде осветена и чрез нея тялото на новородения християнин да се превърне в инструмент за Бога на Земята, чрез който Той да продължава да разширява Своето управление, за душата на всеки един християнин се води непрестанна битка.

Едната страна в битката за душата е съюзът между новородения човешки дух и Святия Дух, който цели да трансформира душата според Божието намерение за нея (Христоподобие), а другата страна са три основни източници на духовна съпротива срещу освещението – светът, плътта и дявола.

Ще разгледаме всеки един от тях поотделно, фокусирайки се върху начините, по които те действат и как ние можем да се съпротивим и да надделеем над тях.

В следващата част от тази поредица ще изследваме какво Библията ни учи за „света“ и за живота ни на земята като християни.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в