Жертвата

Жертвата

Жертвата е нещо, което ти притежаваш и като негов собственик го даваш доброволно и безвъзмездно. Лишаваш се от него окончателно. Може да го изгориш, да го счупиш, да го излееш – да го унищожиш по някакъв начин, но може и да го подариш на някого, да го посветиш за нещо. Пожертваното е много ценно за теб. Да жертваш означава да се лишиш доброволно от нещо, което те ползва, да го изгубиш. То вече да не бъде твое притежание. Даваш го, но не съжаляваш. Дори го даваш с радост, защото искаш да направиш добро на някого или за нещо.

Бог изисква жертва от нас, но Той Самият даде жертва преди това. Показа ни каква трябва да бъде истинската жертва. Чрез живота на Сина Той определи нашата цена и показа колко скъпоценни са хората за Него. Нашата стойност беше оценена с безценния живот на Исус Христос. Бог изисква 100 процента от нашия живот – да Му го дадем като жертва, доброволно! Ние обаче можем със свободната си воля да решим колко ще струва нашата жертва. 30 сребърника, малко повече или много, много повече? Не! Няма друга достойна жертва, която можем да Му дадем в замяна, освен самите себе си – нашия собствен живот, оценен от Него като безценен и равен с живота на Сина Му! Живот за живот!

Бог обаче не ни принуждава. Дал ни е свободната воля ние да решим, да пожелаем и да го направим! Да Му се предоставим в жертва жива, свята и благоугодна Нему – дух, душа и тяло. Да Му се отдадем напълно. Единствено тази наша жертва ще бъде благоуханна миризма в ноздрите М и Той ще я одобри и приеме. Този аромат е духовен. Молитвите на светиите са тамян, чийто аромат възлиза пред престола на Агнето (Откровение 5:8). Жертвата винаги има аромат – приятен или неприятен.

В Евангелие от Матей 26:6-13 се разказва за жената, която изля много скъпоценен парфюм върху главата на Исус. Тя го жертва. Това става точно преди Юда да предаде своя Учител за 30 сребърника – цена, определена от духовните водачи на Израел. Но преди те да определят тази цена, Исус бе оценен от жената, която даде всичко, което имаше. Беше го пазила с години, може би за да си осигури старините. Но го пожертва за своя Господ.

„Високата цена на нейната жертва изразява колко голямо е посвещението ѝ към Господ Исус и показва нагледно, че не съществува нищо, което да е прекалено скъпо за Него. Това не беше прахосничество (според мисленето на учениците). Бедните могат да получат помощ по всяко време, но има само един миг в световната история, в който Спасителят можеше да бъде помазан. Този момент беше точно тогава, преди Неговото погребение! Само една жена със своята духовна проницателност го улови. Тя беше повярвала на предсказанията на Исус за Собствената Му смърт. В последвалите събития виждаме, че жените, които отидоха на гроба да Го помажат, не можаха да го направят, защото Той беше възкръснал (Марк 16:1-6).“ Из „Коментар на Новия Завет“ от Уилям Макдоналд

Исус се жертва за нас. Той беше Божият Агнец – свят, съвършен, без недостатък. Той беше цената, с която Небесният Баща оцени и оценява Своето творение – човека, човечеството. Това е най-високата цена, която е достатъчна за Него да ни изкупи и върне при Себе Си! Той, Съдията на цялата вселена, определи цената и я плати! Плати я, защото знаеше цената на справедливостта. Само по този начин Бог удовлетвори Себе Си като праведен Съдия!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в