Как да ускориш изцелението си

Как да ускориш изцелението си

Физическото изцеление е част от наследството, което вярващите имат в Христос – Той плати цената за нашите грехове и болести (1 Петрово 2:21-25). Исус каза, че изцелението е „хлябът на децата“, установявайки го като правило, а не като изключение (Матей 15:26).

Има моменти в нашия живот, когато въпреки че вярваме това и сме направили нашето най-добро да застанем в позиция за благословение, изцелението сякаш не идва. Има ли ключ, който да използваме в такива ситуации? Ако изследваме внимателно Библията, ще открием, че такъв ключ съществува и той е достъпен за нас и днес.

Много теолози приемат „правилото за първото споменаване“ като солиден принцип за тълкуване на Библията. То гласи, че първото споменаване на даден библейски предмет обикновено го и дефинира.

Първото записано в Библията физическо изцеление е в Битие 20:1-18, 21:1-2 и описва ситуация, в която Авраам се моли за жените под опеката на Авимелех, които бяха престанали да забременяват. В резултат не само че те са изцелени (масово изцеление), но веднага след това и Сара забременява – нещо, което тя е опитвала без успех в продължение на десетки години.

Този пръв случай дефинира най-малко едно нещо: най-краткият път към проявяването на изцелението в твоето тяло е чрез МОЛИТВА ЗА НЯКОЙ ДРУГ, МОТИВИРАНА ОТ ИСТИНСКО СЪЧУВСТВИЕ. Библията обаче не спира дотук, но ни дава още редица примери, потвърждаващи същия принцип.

В Книгата Йов (за която се предполага, че е най-старата книга в Библията) е записано, че когато той се помоли за заблудените си приятели, Бог го изцери и възстанови напълно (Йов 42:10).

В 58-ма глава на Книгата на пророк Исая има обещание, че ако постим по правилния начин и посрещаме нуждите на опресираните и безпомощните, „здравето ни скоростно ще процъфти“.

Цар Соломон, най-мъдрият човек за времето си, потвърждава този принцип (Притчи 11:25).

„Златното правило“, изказано от Господ Исус в Лука 6:38, не е само реминисценция от старозаветните писания, но е необорима дефиниция на висша духовна реалност.

Същият този принцип е и в основата на инструкциите към Църквата за това, как да администрира Божественото изцеление (Яков 5:16).

Защо този принцип винаги работи? Защото е основан в любовта на Бог, а ЛЮБОВТА НИКОГА НЕ СЕ ПРОВАЛЯ!

Сподели в