Какво да правиш в най-лошия ден от твоя живот?

Какво да правиш в най-лошия ден от твоя живот?

Въпреки че заглавието на статията го заимствах от популярна книга, която не съм чел, визираното в нея не е нещо, което не съм изпитал. Изконната болка на човешкото съществуване е синтезирана в следния пасаж от Книгата на Йов:

„а човек се ражда за печал, както искриците, за да хвърчат високо.“ (Йов 5:7)

Всеки от нас има дял от тази скръб, с която трябва да се справи в този живот. Тя идва с различни лица: смърт на наш близък, неочаквана болест, предателство… Тази скръб не е инициирана от Бог, а произхожда от греха, който Адам освободи в този свят. Независимо от нивото на духовното ти развитие, идва ден, когато пределите на твоята вяра, любов и търпение ще бъдат изпитани. Такива дни, в които изглежда сякаш целият ад е застанал срещу теб, са наречени от Библията „зли (Ефесяни 6:13).

Давид имаше не един от тези дни. И докато някои от тях бяха следствие от негови грешни решения, за други той не бе отговорен. Един такъв „зъл“ ден е описан в 1 Царе 30. След завръщането си от една акция Давид и воините му намериха поселението си опустошено и семействата си отведени в плен. Те буквално бяха изгубили ВСИЧКО! Огорчението завладя сърцата на хората до такава степен, че те дори искаха да убият с камъни своя лидер. Библията обаче казва, че Давид се „укрепи в Господ (6-ти стих) и Той му даде кураж, мъдрост и сила да възстанови загубеното.

Какво да правим, когато нашият „зъл ден почука на вратата (или по-скоро я избие заедно с пантите!)? Как да се укрепим в Господ, когато всичко около нас крещи „Провал!?

Преди всичко, трябва да осъзнаем, че това, което ни се случва, не е някакво ново изпитание, което е изненадало дори и Бог, и че Той вече има решение за проблема.

„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ (1 Коринтяни 10:13)

„Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят.“ (1 Петър 5:9)

На второ място, трябва да разберем, че това, което е невъзможно за нас, не е затруднение за Бог.

„Той отговори: Невъзможното за човеците е възможно за Бога. (Лука 18:27)

„Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия – бяхме под твърде голямо напрежение, свръх силите ни, така че дори се отчаяхме за живота си; даже ние самите бяхме приели в себе си смъртна присъда, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, Който възкресява мъртвите. И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя, и се надяваме на Него, че пак ще ни избави, като ни съдействате и вие чрез молитва, така че, поради дадената ни чрез молитвите на мнозина благодат, да благодарят мнозина за нас.“ (2 Коринтяни 1:8-11)

Трето, трябва да разпознаем, че сатана е истинският автор на атаката и да му се съпротивим във вяра.

„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.  Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. (Еф. 6:10-13)

Четвърто, интензивна молитва на непознати езици би заздравила духа ти и би ти дала необходимата сила да устоиш.

„А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви;“ (Юда 20-22)

Пето, нека думите на твоята уста не престават да се съгласяват с Божието Слово.

„нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това“ (Евреи 10:23)

И не на последно място: открил съм, че в такива моменти една от най-ефективните молитви е да призовеш Божията милост върху всички, въвлечени в ситуацията.

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“ (Евреи 4:16)

Ако не се предадеш, Божията вярност ще те направи да стоиш непоклатим дори в лицето на най-ужасяващите обстоятелства!

Сподели в