Ключът към всяка победа

Ключът към всяка победа

Простотата на твоето посвещение към Христос, а не сложността на човешката доктрина, е главната предпоставка за това ти да живееш победоносно във времената, които предстоят.

Всяко отклонение от тази простота е отклонение от пътеката на Живота.

„Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос.“ (2 Коринтяни 11:3)

Сподели в