Книгата на твоя живот

Книгата на твоя живот

Йов не знаеше, че животът му ще се превърне в книга. Както всеки един от нас, той имаше свой дял от проблеми, с които да се справя.

Йов не беше съвършен, но избра да остане ВЪВ ВЯРА И ТЪРПЕНИЕ по време на изпитанията. Това направи края на земния му път да бъде дори по-славен от неговото начало (Йов 42:12-17).

Същият Изкупител, чието идване Йов пророкува (Йов 19:25), векове по-късно каза следното чрез устата на Яков:

„Ето, облажаваме онези, които са останали търпеливи. Чули сте за търпението на Йов и сте видели сетнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.“ (Яков 5:11)

Отговорът на ВСЕКИ ПРОБЛЕМ, който някога ще срещнеш, също се намира в това послание:

„Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.  Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.“ (Яков 1:5-8)

Ако животът ти се превърне в книга, каква ще бъде тя – мотивираща или обезкуражаваща?

Ако се оплакваш и мърмориш поради обстоятелствата, в които си, спри и започни да уповаваш на Бог за славен финал!

Ти държиш авторските права върху книгата на живота си!

Сподели в