Кога да помагаме на хората?

Кога да помагаме на хората?

Дълго време не разбирах какво иска да каже майка ми с думите: „На човек трябва да му се помага, когато има нужда от помощ.“ Казвах си: „Разбира се, че тогава трябва да му се помага.“

здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се какво значи: „Милост искам, а не жертви“ (Матей 9:12,13).

Наскоро го разбрах. Наистина, тръгнеш ли да правиш добро на човек, на когото всичко му е наред, който дори не те е помолил за помощ, такъв човек ще ти благодари, но изобщо няма да оцени какво си направил за него. Да не говорим, че в случая твоята помощ се явява лицемерна, защото ти просто демонстрираш, че жертваш нещо за някого, че отделяш от твоето, за да „помогнеш“.

Истинската помощ е, когато видиш човек, който наистина има нужда от помощ, да се смилиш над него и да му помогнеш.

Когато помагаш на човек, на когото всичко му е наред, той ще вижда в този жест твоята „жертва“. Когато помогнеш на човек, който наистина има нужда от помощ, той ще вижда в твоя жест милост.

Нашите жертви трябва да са за Бог, а милостта ни – за хората!

Да показваш, че правиш жертва, е плътско. Да показваш милост е Богоугодно.

Сподели в