Кога сме призвани да даваме плод?

Кога сме призвани да даваме плод?

Да разгледаме един популярен стих от Божието Слово – случката със смокинята:

„И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини.“ (Марк 11:13)

Интересно ми беше, когато четох този стих, кое накара Исус толкова да се ядоса на смокинята, че да каже:

„И Той проговори, като ѝ каза: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.“ (Марк 11:14)

В горния стих ясно пише, че времето за смокини още не беше дошло. Има ли вероятност Исус да не знае това? Синът на Бога, който е сътворил тази земя и всичко в нея, у Когото е цялата мъдрост за цялата вселена, да не знае, че времето за раждане на смокини още не е дошло, за да имат плод? Мисля, че отговорът е категорично „Не“!

Когато размишлявах, Святият Дух ми посочи, че всъщност Исус показа на учениците си, а и след това на всички нас, какво е Неговото очакване към църквата Му, какво е очакването Му към всичко, което Той е създал:

А именно да даваме плод, независимо от сезона, в който се намираме!

Или казано с други думи – сезонът, в който се намираме, не е оправдание да не даваме плодове!!!

Сподели в