Коя е „правата вяра“? (9) – „Блажени нищите по дух…“

Коя е „правата вяра“? (9) – „Блажени нищите по дух...“

В предната част идентифицирахме „здравите думи на нашия Господ Исус Христос“ като блаженствата, които Господ изброява в Своята Проповед на планината. В тази част ще разгледаме първото от тях:

„Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.“ (Мат. 5:3)

Думата „нищ“ идва от старогръцката дума πτωχός [птохос], която означава „просещ, съвсем беден, нуждаещ се, просяк, бедняк, наскърбен, унижен, беден, жалък, мизерен, нищожен, оскъден, недостатъчен, несъвършен“ (4434 в Старогръцко-български речник на Новия Завет, 2010 г.). Нищите по дух са хора, които не само осъзнават своята духовна нищета и недостатъчност; хора, които не само са съгласни, че са просяци и крайно нуждаещи се в духовен аспект; хора, които не само говорят за своите несъвършенства и своята духовна мизерия. Нищите по дух са хора, които са се сблъскали със своята крайна бедност спрямо Божието съвършенство и морален стандарт в най-големите дълбини на своето същество. Те в духа си са се сблъсквали с Божията святост, чистота, сила и превъзходство, и това е оставило такъв отпечатък върху тях, че те са станали носители на тази духовна атмосфера на преклонение, страхопочитание и осезаемо разбиране за своята крайната нужда от Бога. Когато погледнеш в очите на такъв човек, можеш да видиш светлина, която се появява само в очите на човек, който е изплакал много сълзи пред Бога, търсейки лицето Му; човек, който със съкрушено сърце е молил Бог да се смили и да дари един недостоен бедняк като него с частица от Своето небесно съвършенство; човек, който е молил Бог само за миг да докосне един жалък просяк като него със Своята блага ръка.

В следващата част ще насочим вниманието си към второто блаженство от Проповедта на планината.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в