Който устои докрай, той ще бъде спасен

Който устои докрай, той ще бъде спасен

През последните две години – 2020 и 2021, Бог ми даде две големи видения, които пряко се отнасят за църквата и времето, в което живеем. Затова реших да ги споделя с тялото Христово. Вярвам, че това ще донесе яснота и мотивация на Божиите деца да търсят и се прилепят до Исус повече и повече. Да се събудят и влязат в призива и съдбата, която им е определена от Създателя.

Първото видение получих 7 април 2020 г. Това беше след началото на пандемията ковид. Стоях и се молех сутринта, както винаги, и Божието присъствие слезе много силно върху мен. Видях ангел, който изля миро върху главата ми и започнах да виждам като на 3D филм. Видях огромна черна вълна на скръб и смърт да се надига между човеците. Видях и вълна на светлина, която ѝ противостоеше. На моменти надделяваше едната, на моменти другата. Видях строени адските орди – огромно поле от демонични същества. Погледите на всички бяха в една посока – вперени в човеците и това, което се случва на земята. Стояха в готовност, нетърпеливи да чуят сигнала на техния главнокомандващ за атака. Някои от тях вече се спускаха върху хората. След това видях и небесната войска. Исус Христос, облечен в светлина, начело на десетки хиляди ангели – излъчваха такъв мир и сила. Техните погледи също бяха към човеците. Предстоеше голяма битка.

Чух Духа да казва, че следващите години ще бъдат трудни и тежки за човеците. Всеки от нас вярващите трябва да заеме своето духовно място, да бъде страж и ходатай за живота си, живота на близките, града и страната си. Вярващите трябва да се събудят и обединят, само така ще избегнем и преминем през тази скръб. Преди години питах Бог: „Кога ще се върне Исус за нас?”. Той ми отговори: „Когато църквата достигне единството на братята. В момента Църквата спи, но когато корабът започне да се тресе и потъва от бурята, Тя ще се събуди като Йона. Някои ще отрезвеят, други ще бъдат безвъзвратно изгубени. Предстои големия избор.”

Подобни пандемии са се случвали многократно през човешката история, целта винаги е била хората да се смирят и покаят. Бог ми даде слово от Левит 26:14 до края на главата.

„Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тези заповеди, и ако отхвърлите наредбите Ми, и ако душата ви се погнуси от законите Ми, за да не изпълнявате всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми, тогава ето как ще постъпя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви; и ще сеете семето си напразно, защото неприятелите ви ще го ядат.” (Левит 26:14-16)

Бог позволява този мор да действа между човеците поради тяхната гордост, неверие и незачитане на Неговите закони и правила на живот (виж още Езекил 5:16, 16:21, 28:23, 38:22, Откровение 9:17, 6:1-8). Бог нанася съд както върху непокорните в Ерусалим, така и върху останалите народи. Има четири основни язви: меч, мор, глад и диви зверове. Морът е инфекциозно заболяване, което няма лечение.

В Левит 26:6 се споменава охтика, което е заболяване на белия дроб, туберкулоза. Актуалното днес – ковид причинява пневмония и то необичайната, а със задушаване.

Октомври 2020 г. се разболях от ковид. Бях в много тежко състояние, наложи се кислородна маска за 1 месец. Преминах през долината на мрачната сянка, описана в Псалм 23. Разбрах, че това е реално съществуващо място в духовната сфера. Точно когато трябваше да напусна тялото си и да премина отвъд, Бог ме хвана, защото летях с голяма скорост по един път там, в долината. Прегърна ме и любов като течен огън  премина през тялото ми. Такова блаженство не бях изпитвала никога. Тогава дойдох в съзнание. Усетих силна болка по тялото ми, върнах се. Докато бях в тази агония и телесна, и душевна, се приближих до Бог и свръхестественото повече от всякога преди. Имаше моменти, в които виждах с отворени очи и във видимото, и в невидимото едновременно.

Бог ми даде да видя демона, който стои зад коронавируса. Да! Има демон, който управлява тази болест. Видях две мечки, които стояха една до друга. Едната беше огромна разярена, изправена на задните крака като човек. Другата беше синя по-малка, на четири крака, стоеше неподвижно. Тя нямаше очи, нямаше лице, но знаех, че ме гледа. Голямата е демонът коронавирус – мечка убиец. Водех битка с нея. Виждах я как се смалява и обезсилва, когато успявах да се моля. Чудех се, каква е тази синя мечка. И по-късно, когато се възстанових, Бог ми припомни видението и вярвам, че ми откри какво е тя – зад това стои отново духовна сила, която е предназначена да убива. През тези 40 дни на агония имах и други преживявания и видения, но разказвам само част от тях. Така се изпълни за мен словото, че всичко съдейства за доброто на ония, които любят Бога… Вместо да ме убие, това изпитание ме приближи до Бог и усили дарбата ми да виждам в духа многократно. Слава на моя Бог!

Второто голямо видение получих на 13 август 2021г. Обичайното време за среща с Исус, сутрин. Видението дойде неочаквано. Присъствието слезе и първо видях един рог от животно, пълен с масло, да се излива върху мен и започнах да виждам. Сякаш ме бяха пренесли в друг свят. Бях отново наблюдател като на филм.

Видях палатков лагер. Палатките бяха разделени и над всяка имаше различно знаме. Чух звук от рогове като тръба, който огласи мястото. Хора започнаха да излизат от палатките и да се събират. Невидима ръка минаваше между хората и ги отделяше на два лагера. Стана толкова бързо, че никой не можа да схване какво се случва. Когато разделението приключи, дълбок пролом се вряза в земята между двете групи хора. Така че никой не можеше да премине откъм другата страна.

Попитах Бог: „Какво става? Какво е това?”.

Веднага чух Духа да казва: „Разделението на овци и кози, на Божието домочадие”.

Гледах като вцепенена, не смеех да помръдна. Тогава видях – голяма тъмнина слезе върху едните и като погледнах зад всеки човек стоеше демонично същество. Над другия лагер огря голяма  светлина и зад всеки човек застана ангел, до някои по два и повече. В лагера на тъмнината настана смут, хората се опитваха да преминат към светлата страна, но бездната беше огромна. Тогава се разяриха и започнаха да хвърлят камъни, стрели срещу хората в светлината. Невидима стена като стъкло се издигна и стрелите, и камъните се блъскаха в нея. Нищо не можеше да премине в другия лагер. Същевременно в лагера на светлината започна невероятно хваление, което се издигаше към Престола на Бог. Хората там хвалеха Бог, започна поклонение в Дух и истина. Божията слава слезе в цялата си красота и небесен мир. Виждах как хората се преобразяват. Облеклото им беше злато и мед. Всички носеха мечове. Някои бяха с факли, други с тръби. Чух Духа да казва: „Боят е на Господа! Славата и силата Му принадлежат!”.

Господ идва много скоро! Бдете и молете се, за да избегнете съда и да бъдете в лагера на светлината! Търсете Господа догде може да се намери…Издигнете олтарите у домовете си, в църквите си и принасяйте всекидневно себе си като жертва жива и угодна на Бога като ваше духовно служение. Влизайте в присъствието Му всекидневно, за да бъдете очистени, преобразени и да получите благодат за всеки ден от живота си.  Нека светилниците ви бъдат пълни с прясно миро всеки ден и лампата ви да свети. Бъдете готови за Младоженеца! Той идва за Невяста свята без петно и бръчка!

„Но който устои до край, той ще бъде спасен.” (Матей 24:13)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в