Лично

Лично

Господи, благодаря Ти! Благодаря Ти за всичко! Благодаря Ти за тази сутрин, за този ден! Благодаря Ти за нощта, за вчерашния ден. За срещите и времето с приятели, с братя и сестри. Благодаря Ти, че си нежен и внимателен, и много търпелив с мен, с нас! Благодаря Ти, че си толкова Голям, Необхватен, Непредсказуем! Толкова Велик, Величествен! Дори Неразбираем за човека! Благодаря Ти, че си ни създал зависими от Теб! Иначе ние сами себе си бихме разрушили. Но Ти си ни дал алтернатива – избор да бъдем зависими или да не бъдем зависими от Теб.

Аз избрах и продължавам да искам да съм зависима от Теб във всичко – целия ми живот! Ти да ме водиш, да ме насочваш, учиш, съветваш… И Ти го правиш, но не отвън, а отвътре. Първо ме привлече към Себе Си, обърна вниманието ми към Себе Си. След това ме попита дали съм съгласна, дали приемам думите Ти, Истината. Попита ме дали съм съгласна да Те допусна близо, съвсем близо до себе си, да Те допусна да „влезеш“ в моето царство, в моето владение и да го превземеш, да бъдеш Ти Царят и Ти да управляваш. Съгласих се и Ти пое кормилото на живота ми. С ръката Си Ти насочваш кораба ми в правилната посока, защото я знаеш. Така аз преминавам през морето на света, през бурите, преодолявам големи вълни, но те не ме повреждат, не обръщат и не потапят моя кораб.

Силните ветрове не могат да отклонят от курса кораба на живота ми. Аз съм Ти се доверила и не се плаша. Гледам, оглеждам се наоколо, слушам бученето на вятъра, виждам много други, люшкащи се безпомощно кораби, лодки, хора, но на моята палуба – на душата ми, е спокойно и тихо. Има сигурност и увереност. Понякога, когато успея, вземам някого на борда или по мегафона предупреждавам тези, които са поели в обратната посока и вятърът ги тласка към гибел. Обяснявам как да се обърнат и да заемат правилна позиция срещу вятъра, да застанат и да поемат правилната посока, така че вятърът на Твоя Дух да ги поеме и насочи към целта – Твоето царство.

Този свят наистина е едно бурно море. Слушам новините, виждам как всичко се движи надолу с голяма бързина. По-лошо е от това, което ставаше в Содом и Гомор… Повечето хора не знаят, че имат право на избор. Не виждат истинското състояние на нещата, не познават Истината. Не знаят, че животът им във вечността зависи от техния избор. Защото животът, който Ти, Господи, си създал и си им дарил, е вечен! Ти създаде човека, вдъхвайки в него Своето жизнено дихание, и той стана жива душа… Колко ли души ще бъдат завинаги отделени от Теб, Господи? Колко хиляди по хиляди и милиони по милиони души вече са направили своя избор и не са знаели, че вечността им зависи от него! Господи, милост! Моля Те за милост към тези, които все още не са Те приели за свой Спасител, които не знаят, че спасението идва от Господа.

Благодаря Ти, че задържаш времената поради Своята милост и любов към човека. Наистина милостта Ти е велика, голяма и вечна! Трае довека!

Но Ти си справедлив! Ти си свят! Докога, Господи, милостта Ти ще задържа справедливостта Ти? Докога? Кога справедливостта Ти ще надделее и ще прелее чашата на справедливия Ти гняв? Не смея да си представя какво би станало… Виждам белезите! Виждам знаците Ти, с които предупреждаваш… Предупреждаваш вече със силен глас, дори с глас на тръба! Ти тръбиш тревога. Пророците Ти говорят Твоите думи. Който има меко сърце, чува гласа Ти. Чува зова на тръбата. Този звук е към Твоя народ.

Сподели в